Šogad palielināsies ārzemnieku interese par uzturēšanās atļaujām apmaiņā pret investīcijām, prognozē VDD

Atslēgas, ilustratīvs attēls FOTO: Pixabay

Šogad palielināsies ārvalstnieku interese par termiņuzturēšanās atļauju (TUA) apmaiņā pret investīcijām saņemšanu, savā pagājušā gada darbības pārskatā secinājis Valsts drošības dienests (VDD).

Kopumā aizvadītajā gadā Latvijā TUA apmaiņā pret investīcijām tika izsniegtas 2607 personām. Pirmreizēji šādas kategorijas TUA ieguva 531 persona, kas veido piekto daļu no TUA apmaiņā pret investīciju ieguvējiem. Tomēr no pārbaužu viedokļa tikpat nozīmīga ir arī to personu kategorija, kas uz TUA pretendē atkārtoti - aizvadītajā gadā TUA izsniegšana apmaiņā pret investīcijām atkārtoti vērtēta lielākoties tām personām, kuras to pirmreizēji saņēmušas 2013.gadā, un šādas TUA atkārtoti uz pieciem gadiem izsniegtas 2076 personām.

Līdz ar to likumsakarīgi arī 2018.gadā TUA dinamiku ietekmēja ārzemnieku, kuri ieguvuši TUA šīs programmas ietvaros pirms pieciem gadiem, interese to pagarināt uz nākamajiem pieciem gadiem. Ņemot vērā lielo investoru skaitu 2014.gadā, TUA pretendenti uz atkārtotiem pieciem gadiem 2018.gadā pakāpeniski sāka pieaugt, un šogad ir prognozējams daudz lielāks to kopskaits, norāda VDD.

Nemainīgi lielākā interese ārzemnieku vidū ir iegūt TUA, pamatojoties uz Latvijā veiktu nekustamā īpašuma iegādi - 2018.gadā pirmreizēji uz šāda pamata pieprasītas 304 TUA.

Nākamā izplatītākā pozīcija bija par investīcijām uzņēmumu pamatkapitālā, kur pērn pirmreizēji pieprasītas 209 TUA. Savukārt par investīcijām bankas subordinētajā kapitālā un bezprocentu valsts vērtspapīros pirmreizēji tika pieprasītas attiecīgi pa deviņām TUA.

Kopumā TUA pretendentu sadalījumā pa valstīm dinamikā arī 2018.gadā būtiskas izmaiņas nebija novērojamas. Krievijas pilsoņi joprojām veidoja lielāko īpatsvaru TUA saņēmēju vidū, proti, 68% no kopējā TUA pretendentu skaita. Aiz Krievijas otrajā vietā bija Ķīnas pilsoņi, kuriem sekoja Vjetnamas pilsoņi, kas pamatojams ar ļoti aktīvu atsevišķu Latvijas pilsoņu darbībām šo valstu pilsoņu piesaistei Latvijā reģistrētos uzņēmumos.

Ceturtajā vietā ierindojās Ukrainas pilsoņi, bet piektajā - Uzbekistānas pilsoņi.

Tāpat VDD izceļ apstākli, ka pērn 74 no TUA ieguvušajām personām bija no valstīm, kas iekļautas riska valstu sarakstā.

Balstoties uz VDD rīcībā esošo informāciju, aizvadītajā gadā dienests rosināja TUA nepiešķirt 33 ārzemniekiem.

Vienlaikus, turpinot arī to ārzemnieku, kuri TUA saņēmuši iepriekš un kuri veic tās ikgadējo reģistrāciju, atkārtotu izvērtēšanu, VDD rosināja piešķirto TUA anulēt 34 ārzemniekiem.

45% gadījumu tika konstatēti pretizlūkošanas riski, proti, TUA pretendents tiek vai var tikt izmantots ārvalstu specdienestu aktivitātēs, kas vērstas pret Latvijas interesēm.

46% gadījumu konstatēti ekonomiskie riski, kas lielākoties bija saistīti ar aizdomām par iespējamu nelegālu finanšu līdzekļu legalizāciju, iegādājoties ekskluzīvus nekustamos īpašumus un veicot investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā. Atsevišķos gadījumos tika konstatēts, ka ārzemnieku mītnes valstī ir uzsākti kriminālprocesi par ekonomiskajiem noziegumiem, pastāvot pieļāvumam, ka persona vēlas izvairīties no soda un pamest savu mītnes valsti.

9% gadījumu konstatēti riski konstitucionālās iekārtas aizsardzībai, kuri saistīti ar Krievijas īstenotajām ietekmes aktivitātēm.

Uz augšu
Back