Lai novērstu viltojumus, visiem privātiem testamentiem būs jābūt pašrocīgi sastādītiem un parakstītiem

Uz augšu