LM: Pieaugot emocionālajai vardarbībai bērnu vidū, jāstrādā pie sabiedrības izpratnes maiņas

Uz augšu