Atbalsta privāto pensiju fondu likumprojektu

FOTO: Zane Bitere/LETA

Ministru kabinets otrdien lēma virzīt izskatīšanai Saeimā Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto jauno privāto pensiju fondu likumprojektu.

FM norādīja, ka jaunajā likumā ir saglabāta virkne prasību, kas ietvertas spēkā esošajā regulējumā, kā arī pārņemtas Eiropas direktīvas prasības par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas darbību un uzraudzību.

Minētās direktīvas mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībā (ES) saskaņošanas minimumu, lai aizsargātu arodpensiju plānu dalībniekus un saņēmējus, nodrošinātu labu pārvaldību, informācijas sniegšanu plānu dalībniekiem un arodpensijas kapitāla uzkrāšanas pārredzamību un drošību.

FM skaidroja, ka privātie pensiju fondi ir pensiju institūcijas, kurām ir sociāls uzdevums un kuras sniedz finanšu pakalpojumus. "Tās atbild par arodpensijas kapitāla izmaksu nodrošināšanu, un tādēļ tām būtu jāievēro noteikti obligāti prudenciālie standarti attiecībā uz savu darbību un darbības nosacījumiem, ņemot vērā valsts noteikumus un tradīcijas. Tomēr šādas institūcijas nebūtu jāuzskata tikai par finanšu pakalpojumu sniedzējiem. To sociālā funkcija un trīspusējās attiecības starp darbinieku, darba devēju un privāto pensiju fondu ir atbilstīgi jāatzīst un jāatbalsta," norādīja ministrijā.

Jaunajā likumā atšķirībā no līdz šim spēkā esošā regulējuma iekļauti tādi jauni termini kā "kompetentā institūcija", "potenciālais pensiju plāna dalībnieks", "pensiju fonds, kurš veic nodošanu", "riska profils" u.c.

Grozījumi noteic arī vispārējās prasības attiecībā uz pārvaldību, proti, pensiju fondam būs jānodrošina, ka tā pārvaldes institūcijas sastāv vismaz no diviem locekļiem. Tāpat noteikta pensiju plānu dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem sniedzamā informācija.

Būtiskas izmaiņas skars arī pensiju fonda iekšējās kontroles sistēmas, lai nodrošinātu visu ar pensiju fonda darbību saistīto risku savlaicīgu identifikāciju un pārvaldīšanu. Tāpat jaunajā regulējumā paredzēta uz nākotni vērsta un uz risku izvērtēšanu balstīta pieeja uzraudzībā. Likumā arī atrunāti gadījumi, kādos var anulēt un obligāti jāanulē pensiju fonda licence.

Gala lēmums par likumprojektu būs jāpieņem Saeimā.

Uz augšu