Pūce: OECD ieteikumi tiks izmantoti Latvijas vides politikas pilnveidošanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce

FOTO: Valsts kanceleja

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides raksturlielumu pārskatā iekļautie ieteikumi ir vērtīgi un tiks izmantoti Latvijas vides politikas pilnveidošanā, norādīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP).

Ministrs sacīja, ka ieteikumi tiks izmantoti, strādājot pie jaunā Nacionālā attīstības plāna un vides politikas pamatnostādnēm, lai uzlabotu vides kvalitāti un stiprinātu Latvijas kā zaļas valsts tēlu.

"Esam veikuši apjomīgu darbu, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajām vides aizsardzības prasībām, un svarīgi ir turpināt iesākto, kā arī plašāk izmantot ekonomiskos instrumentus. Ceļā uz zaļo izaugsmi būtiska ir rekomendācija savstarpējai dažādu nozaru sadarbībai un koordinācijai, vēl vairāk iesaistot arī pašvaldības. Esmu gandarīts, ka OECD pārskata secinājumi konceptuāli sakrīt ar mūsu redzējumu par vides jomas attīstības prioritātēm, it īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā," norādīja Pūce.

OECD pārskatā secināts, ka Latvija ir panākusi būtisku progresu vides snieguma uzlabošanā un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā un tai ir potenciāls veicināt zaļu izaugsmi un attīstīt klimatneitrālu ekonomiku.

Vienlaikus nepieciešami tālāki sistemātiski uzlabojumi, lai vides kvalitātes rādītājos Latvija sasniegtu citu OECD valstu līmeni.

Tāpat secināts, ka mērķtiecīgas investīcijas ir ļāvušas samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas dažādos tautsaimniecības sektoros, paplašināt ūdens un atkritumu saimniecības pakalpojumu pieejamību, kā arī uzlabot mājokļu energoefektivitāti.

OECD savā vērtējumā ir norādījusi, ka mežsaimniecībai un lauksaimniecībai ir svarīga loma tautsaimniecībā, taču šo nozaru radītais spiediens uz bioloģisko daudzveidību aizvien palielinās. Tādēļ bioloģiskās daudzveidības apsvērumu iekļaušanai ekonomikas attīstības politikā ir jābūt prioritātei.

Lai paātrinātu pāreju uz klimatneitrālu un aprites ekonomiku, būs vajadzīgi lieli ieguldījumi ilgtspējīgā infrastruktūrā, atkritumu novēršanā un pārstrādē, kā arī jāizmanto ekonomisko instrumentu potenciāls, norādījuši OECD eksperti.

Uz augšu