Ādažu poligonā atrasts jūras ērgļa mazulis

Ērglītis FOTO: Latvijas armija

Apskatot ligzdu Ādažu poligona teritorijā, šogad atrasts jūras ērgļa mazulis, kas iekļauts Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā, informē vietne sargs.lv.

Ligzdas pārbaudes laikā jūras ērgļa mazulis tika apgredzenots. Ādažu poligona teritorijā esošā jūras ērgļa ligzda tika atrasta pirms diviem gadiem, un tā ir bijusi apdzīvota jau senāk - 2018.gadā ligzdā bija divi mazuļi, kas tika apgredzenoti. Ligzda atrodas apmēram 1,5 kilometru attālumā no poligona mērķu zonas, tādēļ tajā ligzdojošie jūras ērgļi netraucē militārajām mācībām, kā arī to norise būtiski neietekmē putnu ikdienu.

Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem, kura garums var sasniegt no 70 līdz 102 centimetru, savukārt tā spārnu izpletums var sasniegt pat 2,5 metrus. Jūras ērgļi pārtiek galvenokārt no zivīm un ūdensputniem, ziemas laikā arī no maitas.

Savu ligzdu jūras ērgļi būvē liela koka galotnes daļā. Vienu un to pašu ligzdu putnu pāris parasti izmanto vairākus gadus pēc kārtas, to katru gadu papildinot. Jūras ērgļi ligzdošanu sāk agri – jau februāra beigās vai marta sākumā tie izdēj vienu līdz trīs olas, un perē apmēram piecas nedēļas. Perē abi jūras ērgļu vecāki, tomēr vairumu šī darba padara mātīte. Jaunie putni ligzdot sāk piecu gadu vecumā.

Jūras ērglis ir sastopams tikai Eirāzijā, un  Eiropā tā izplatība ir fragmentēta. Kopumā Eiropā ligzdo 5000 līdz 6600 jūras ērgļu pāru, no kuriem Latvijā ligzdo aptuveni 100 pāri.

Saskaņā ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra apkopoto informāciju, no citām aizsargājamām plēsīgo putnu sugām Ādažu poligonā iepriekš novērots arī apodziņš (Glaucidium passerinum), bikšainais apogs (Aegolius funereus), urālpūce (Strix uralensis), klinšu ērglis (Aquila chrysaetos), čūskērglis (Circaetus gallicus) un purva piekūns (Falco columbarius).

Ādažu poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām, kas iekļautas Eiropas Savienības vienotajā “NATURA 2000” aizsargājamo teritoriju tīklā. Rampas purvs ir viena no Latvijā labākajām ligzdošanas vietām rubeņiem. Purva teritorijā barojas vai ligzdo arī citas Eiropā apdraudētas putnu sugas - purva tilbīte, dzērve, vakarlēpis, brūnā čakste un citi.

Ādažu poligons, kas ir izvietots Ādažu un Sējas novadu administratīvajās teritorijās, Latvijā ir vienīgā plašā militāro mācību teritorija, kur mācības norisinās jau 90 gadus. Poligona teritorija aizņem vairāk nekā 13 000 hektāru, un tas ir ne tikai lielākais poligons Baltijas valstīs, bet arī unikāla treniņu vieta, jo mācību laikā grūtības rada mežains apvidus, kas traucē redzamību un šāviņa mērķa sasniegšanu. Ādažu poligons ir unikāla teritorija, kas kalpo par pierādījumu, ka militārās mācības iespējas apvienot ar dabas aizsardzību. Regulāras aktivitātes, ko nodrošina militārās mācības, rada un uztur īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un aizsargājamām bezmugurkaulnieku un putnu sugu sugām.

Uz augšu
Back