JKP vienojas ar "Delnu" par sadarbību likumdošanas jomā

Uz augšu