Budapeštas upes kuģa avārijas upuru skaits pieaudzis līdz 20

Uz augšu