LIZDA lūdz valsts nozīmes reformu īstenošanai plānotos 7,07 miljonus novirzīt pedagogu algām

Uz augšu