Pazuduši Austrumu robežas sakārtošanas darbos izcirsti lietaskoki

Uz augšu