Publiskai apspriedei nodoti apjomīgi likumu grozījumu projekti visaptverošas valsts aizsardzības stiprināšanai

Uz augšu