Brokas un uzņēmēju lietā iespējamā kukuļošana saistīta ar LU topošās Rakstu mājas būvniecību

Uz augšu