Pērn 25 bērnus vecāki izvēlējušies reģistrēt kā nepilsoņus

FOTO: Reuters/ScanPix

Pērn 164 jaundzimušie vietējo nepilsoņu bērni tika reģistrēti kā pilsoņi, bet 25 bērni - kā nepilsoņi, kas ir par desmit bērniem mazāk nekā pērn, liecina Labklājības ministrijas (LM) ziņojums "Par bērnu stāvokli Latvijā 2018.gadā", apkopojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bērnu tiesību komitejas izteikto rekomendāciju izpildi.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, šā gada 1.janvārī Latvijā bija 4383 bērni nepilsoņi, kamēr 2018.gada sākumā bija 5260 šādu bērnu. Tāpat esot palielinājies jaundzimušo skaits, kuri reģistrēti kā Latvijas pilsoņi vecākiem ar nepilsoņu statusu vai vecākiem, kuri nevar savu pilsonību nodot bērniem.

Viena no ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijām ir aicinājums Latvijai nodrošināt pēc iespējas mazāku Latvijā dzimušo bērnu skaitu, kas tiek reģistrēti kā nepilsoņi.

Kā norādīja LM, Latvija veikusi virkni pasākumu, lai šo rekomendāciju īstenotu, proti, notikusi informatīvā kampaņa, kuras laikā tika informēti Latvijā dzimušu nepilsoņu un bezvalstnieku līdz 15 gadu vecumam bērna vecāki par iespēju iegūt viņu bērniem Latvijas pilsonību. Tāpat notikušas apmācības pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem, kā arī sniegta informācija par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām skolēniem.

Komiteja Latvijai ieteikusi arī apsvērt iespēju ratificēt 1997.gada Eiropas konvenciju par pilsonību, kas parakstīta 2001.gada 30.maijā, kā arī 2009.gada Eiropas Padomes Konvenciju par izvairīšanos no bezvalstniecības valstu pēctecības gadījumā.

Ziņojumā pausts, ka 2001.gadā Latvija parakstīja konvenciju par pilsonību, bet nav to ratificējusi, jo pagaidām vēl turpinās Latvijas tiesību aktu atbilstības konvencijas prasībām izvērtējums. Vienlaikus pagaidām Latvija pat neapsver pievienošanos konvencijai par izvairīšanos no bezvalstniecības valstu pēctecības gadījumā.

Uz augšu
Back