IZM: Turpinot uzņemšanu juriskonsulta kvalifikācijas ieguvei, augstskolas maldina reflektantus

FOTO: Zane Bitere/LETA

Augstskolu izvēle turpināt uzņemšanu studiju programmās juriskonsultu sagatavošanai arī 2019./2020.akadēmiskajam gadam ir uzskatāma par reflektantu maldināšanu, aģentūrai LETA uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Lai paaugstinātu un vienādotu prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai un ieviestu valstī vienotu juristu kvalifikācijas eksāmenu, 2015.gadā tika sākta tiesību zinātņu jomas izglītības reforma. Tā paredz arī pārtraukt īstenot studiju programmas juriskonsultu sagatavošanai un vairs nepiedāvāt juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvi.

IZM un Tieslietu ministrija (TM) vērš studējošo un reflektantu uzmanību, ka reforma 2019.gada vasarā jau tuvojas noslēgumam un augstākās izglītības iestāžu pienākums ir savlaicīgi informēt studējošos par gaidāmām izmaiņām.

Augstskolām ir jānodrošina, ka pēdējie diplomi par juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu tiek izsniegti līdz atbilstošā studiju virziena akreditācijas termiņa beigām, tas ir, vēlākais līdz 2020.gada 31.decembrim. Reforma neattiecas uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu (juristu palīgi).

Ja augstskolas turpina secīgu tiesību zinātņu studiju programmu īstenošanu, lai nodrošinātu iespēju studējošajiem profesionālajās maģistra studiju programmās iegūt jurista kvalifikāciju, tad tās studiju programmas, pēc kuru apguves piešķir profesionālo kvalifikāciju "juriskonsults", ir jāpārveido par akadēmiskā bakalaura studiju programmām. IZM uzsvēra, ka personai ar akadēmisko bakalaura grādu tiesību zinātnē ir tādas pašas tiesības kā personai ar profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnē un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju.

Ņemot vērā, ka kopš 2015.gada augstākās izglītības iestādēm ir bijis pietiekami daudz laika sagatavoties izmaiņām, augstskolu izvēle turpināt uzņemšanu studiju programmās juriskonsultu sagatavošanai arī 2019./2020.akadēmiskajam gadam ir uzskatāma par reflektantu maldināšanu, uzsvēra ministrijā.

Saskaņā ar IZM rīcībā esošo informāciju jauno studentu uzņemšanu juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvei turpina četras Latvijas augstskolas.

IZM uzsvēra, ka augstskolu pienākums ir savlaicīgi informēt studējošos par gaidāmajām izmaiņām, kā arī izskaidrot turpmākās izglītības iespējas studējošajiem, kas patlaban studē programmās juriskonsulta kvalifikācijas iegūšanai.

Uz augšu