"ABLV Bank" jūnijā atguvusi aktīvus desmit miljonu eiro apmērā

"ABLV Bank" logo.

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

Likvidējamā "ABLV Bank" šā gada jūnijā atguvusi aktīvus desmit miljonu eiro apmērā, liecina bankas sagatavotais pārskats par darbību jūnijā.

Savukārt kopš bankas likvidācijas apstiprināšanas atgūti aktīvi 610 miljonu eiro apmērā.

Šā gada jūnija beigās bankas kopējais aktīvu apjoms bija 2,4 miljardi eiro, pieteiktie kreditoru prasījumi - divi miljardi eiro, kapitāls un rezerves - 296,5 miljoni eiro.

"ABLV Bank" norāda, ka banka turpināja ciešu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu.

"Ernst&Young" komanda veica neatkarīgas kreditoru pārbaudes, ievērojot ar regulatoru saskaņotajā kreditoru pārbaužu metodoloģijā noteiktās prasības.

Aizsargājot klientu un akcionāru intereses, kā arī ņemot vērā ievērojamos finansiālos zaudējumus ilgā periodā, jūnijā "ABLV Bank" meitas banka Luksemburgā - "ABLV Bank Luxembourg" pieņēma lēmumu par atbalstu likvidācijas procesa uzsākšanai. Atbilstoši tam, Luksemburgas finanšu uzraudzības iestāde CSSF iesniedza Sabiedrības atbalstītu lūgumu Luksemburgas komerctiesai par bankas likvidācijas procesa sākšanu.

Veicinot likvidācijas procesa caurspīdīgumu un izskaidrošanu ieinteresētajām pusēm, "ABLV Bank" likvidatori jūnijā tikās ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunātas bankas likvidācijas aktualitātes un sniegtas atbildes uz SVF misijas interesējošiem jautājumiem.

Jūnijā turpinājās kreditoru sniegtās informācijas pārbaudes, aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī sniegtas atbildes uz vairākiem desmitiem pieprasījumu no dažādām valsts institūcijām.

Kā ziņots, pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) izplatītā paziņojuma 2018.gada 13.februārī un 23.februārī sekojošā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes lēmuma, lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, 26.februārī "ABLV Bank" akcionāru ārkārtas sapulce pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju.

Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka un Vienotā Noregulējuma valde nolēma, ka "ABLV Bank" ir jālikvidē atbilstoši vietējai - Latvijas likumdošanai. FKTK pieteikumu par pašlikvidāciju apstiprināja 2018.gada 12.jūnijā, kas uzskatāms par sabiedrības likvidācijas uzsākšanas dienu.

2018.gada 18.jūnijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" banka publicēja paziņojumu par likvidāciju, kas bija sākums kreditoru prasījumu pieteikumu iesniegšanas trīs mēnešu termiņam. Likumā noteiktajā termiņā tika saņemti pieteikumi par 98% kreditoru prasījumiem. Kreditori savus prasījumus var iesniegt arī pēc noteiktā termiņa, vienīgi šādi kreditori kvalificēsies citai kreditoru prasījumu izmaksu kārtai, kā to paredz Kredītiestāžu likums.

Pēc kreditoru pieteikumu termiņa beigām bankas likvidācijas komiteja sāka atzīt kreditoru prasījumus. Tā ietvaros tika izskatīti kreditoru prasījumu pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti, atzīstot vai noraidot prasījumus un/vai norādot uz konstatētajiem trūkumiem. Bankā piebilda, ka kreditoru prasījumu atzīšana nozīmē to, ka iesniegtie dokumenti ir pietiekami, lai kreditoru iekļautu sarakstā. Tam sekos kreditoru pārbaudes, kas notiks saskaņā ar FKTK šā gada 6.martā saskaņoto metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un sankciju atbilstības kontrolei.

Metodoloģijā, ko izstrādājusi konsultantu komanda no starptautiskā konsultāciju uzņēmuma "EY", noteiktas kreditoru pārbaudes prasības, ņemot vērā labāko starptautisko praksi un normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā.

Pēc atbilstības pārbaužu veikšanas sāksies kreditoru naudas izmaksas process, sākot ar tā dēvētās otrās kārtas kreditoriem. Pirmās kārtas kreditoru prasījumu - par noguldījuma apmēru līdz 100 000 eiro - naudas izmaksa jau ir nodrošināta kopš 2018.gada 3.marta, izmaksājot to caur Noguldījumu garantiju fondu.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt "ABLV Bank" kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu, jo, gan sākot likvidāciju, gan šobrīd bankas aktīvi būtiski pārsniedz tās saistību apmēru. Sabiedrība paredz, ka līdz 2021.gada beigām būs izmaksāta lielākā daļa no visa noguldījumu apmēra, kā arī sāktas citu kreditoru prasījumu, tai skaitā par obligācijām un pakārtotajām prasībām, izmaksas.

Uz augšu