Nodarot pāri mušai, tu to nolem mūžīgām sāpēm un ciešanām

Uz augšu