Ēku līdzās Kalnciema ielas graustam iekļauj pieminekļu sarakstā; īpašnieki to apstrīd tiesā

Uz augšu