Sanfrancisko lidosta aizliedz plastmasas pudeļu tirdzniecību

Uz augšu