Levits turpmāk atsevišķi vienosies par Valsts prezidenta vietas izpildītāja pilnvaru apjomu

Valsts prezidents Egils Levits

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Valsts prezidents Egils Levits turpmāk allaž atsevišķi vienosies par Valsts prezidenta vietas izpildītāja pilnvaru apjomu, ja gan viņš pats, gan Saeimas priekšsēdētāja vienlaikus atradīsies ārpus Latvijas, turklāt šādās situācijās viņš pats turpinās pildīt visas Valsts prezidenta tiesības, kuras Satversme un pastāvošā konstitucionālā tradīcija ļauj Valsts prezidentam pildīt ārpus valsts robežām.

Tas teikts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" otrdien publicētajā Valsts prezidenta paziņojumā.

Levits skaidro, ka kopš Satversmes izstrādāšanas un pieņemšanas būtiski pieaugusi valsts starptautiskās reprezentācijas intensitāte, līdz ar to Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam ir nepieciešams daudz biežāk atrasties ārpus valsts robežām, pārstāvot valsts intereses. "Latvijas iesaiste dažādos daudzpusējos un divpusējos starptautiskos sadarbības formātos var prasīt aktīvu Valsts prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja līdzdalību viņu pilnvaru ietvaros," norāda Levits.

Satversmes 52.panta otrais teikums paredz - ja Valsts prezidents atrodas ārpus valsts robežām, viņa vietu izpilda Saeimas priekšsēdētājs. Tomēr Satversmes 52.panta piemērošanas praksē vairākkārt bijuši gadījumi, kad vienlaikus ārpus valsts robežām ir atradušies kā Valsts prezidents, tā arī Saeimas priekšsēdētājs. Šajā laikā Valsts prezidenta vietu faktiski pildījis Saeimas priekšsēdētāja biedrs. Kā norāda Levits, Latvijas Senāta senatori atzinuši, ka Saeimas priekšsēdētāja biedri var izpildīt Valsts prezidenta vietu, ja Saeimas priekšsēdētājs ir aizkavēts to darīt vai atrodas prombūtnē.

"Satversmes normas Latvijas tiesiskajā sistēmā interpretē nevis formāli un dogmatiski, bet gan dinamiski, lai nodrošinātu normu mērķa efektīvu sasniegšanu un īstenošanu. Satversme vienmēr ir iztulkojama, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrības dzīvē, pieejamo tehnoloģiju un zinātnes sasniegumu iespējas un juridiskās domas attīstību Rietumu tiesību tradīcijā," norāda Levits.

Pēc Valsts prezidenta domām, Satversmes 52.panta teksts un līdzšinējā prakse ļauj to iztulkot dinamiski, "lai nodrošinātu normas mērķa sasniegšanu un valsts augstāko amatpersonu pilnvaru maksimāli efektīvu īstenošanu valsts interesēs, nepārtraukti saglabājot pilnu valsts rīcībspēju". Līdz ar to prezidents saziņā ar Saeimas priekšsēdētāju esot vienojies par turpmāku Satversmes 52.panta piemērošanu un līdzšinējās interpretācijas konsolidāciju.

"Ja laikā, kad būšu plānojis atrasties ārpus valsts robežas, arī Saeimas priekšsēdētāja atradīsies prombūtnē, atbilstoši Satversmes 52.pantam un Saeimas kārtības ruļļa 21.pantam izskatīšu iespēju uzdot izpildīt Valsts prezidenta vietu Saeimas priekšsēdētājas biedrei, kura šajā laikā pildīs Saeimas priekšsēdētājas pienākumus," teikts prezidenta paziņojumā.

"Šajā laikā pats turpināšu pildīt visas Valsts prezidenta tiesības, kuras Satversme un pastāvošā konstitucionālā tradīcija ļauj Valsts prezidentam pildīt ārpus valsts robežas. Valsts prezidenta vietas izpildītāja šajā laikā īstenos Valsts prezidenta pienākumus, ja tas ir nepieciešams. Par Valsts prezidenta vietas izpildītājas pilnvaru apjomu, kamēr atradīšos ārpus valsts robežas, allaž vienošos ar Valsts prezidenta vietas izpildītāju atsevišķi," teikts "Latvijas Vēstnesī" publicētajā Valsts prezidenta paziņojumā.

Uz augšu