Nojauks kritiskā stāvoklī esošo sarkofāgu, kas ieskauj Černobiļas reaktoru

Uz augšu