Levits: Sarežģījumi ar LU rektora vēlēšanām signalizē par jauna pārvaldības likuma nepieciešamību

Uz augšu