Arī Rīgā deklarētie remigranti turpmāk varēs saņemt valsts atbalstu uzņēmējdarbībai

FOTO: Reuters/ScanPix

Atbalstu uzņēmējdarbībai turpmāk varēs saņemt arī tie remigranti, kuri saimniecisko darbību vēlēsies veikt Rīgā, šodien lēma valdība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atgādina, ka 2018.gada otrajā pusē tika izveidots atbalsta pasākums, piešķirot finansējumu saimnieciskās darbības sākšanai vai attīstībai Latvijā ģimenēm, kuras ir atgriezušās no ilgstošas prombūtnes ārvalstīs.

Interesi par finansiālo atbalstu saimnieciskajai darbībai izrādījuši 170 interesenti. Kopumā gan tika saņemti 17 pieteikumi. VARAM skaidro, ka tas tādēļ, ka liela daļa pretendentu, lai arī ilgstoši dzīvo ārvalstīs, nebija "izdeklarējušies" no Latvijas. Attiecīgi viņi neatbilda vienam no pamatkritērijiem atbalsta saņemšanai.

Tā kā 2018.gadā remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem bija interese par saimnieciskās darbības veikšanu Rīgas teritorijā, tad VARAM nolēmusi izslēgt kritēriju, kas noteic, ka saimniecisko darbību nevar veikt Rīgā, kā arī deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta nevar būt Rīgā. 

Vienlaikus ar izstrādātajiem noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka Rīgas plānošanas reģionam ir tiesības dot priekšroku projektu iesniegumiem, kas veicina remigrāciju konkrētās teritorijās. Piemēram, ja tiek iesniegti pieci projektu iesniegumi un visi atbilst kritērijiem, tad priekšroka var tikt dota projekta iesniegumam, kurā paredzēts veikt saimniecisko darbību ārpus Rīgas teritorijas.

Kā norāda VARAM, šī brīža demogrāfiskās situācija un iedzīvotāju skaita prognozes liecina, ka nepieciešami tādi reģionālās attīstības pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu reģionos. "Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt," norāda VARAM.

Līdz ar grozījumiem kopējo finansējumu šim atbalsta pasākumam plānots palielināt no 180 000 līdz 200 000 eiro. Katram plānošanas reģionam paredzēts piešķirti 40 000 eiro, nevis 36 000 eiro kā pērn.

Līdz ar to palielināsies arī viena projekta maksimālais finansējuma apmērs - 10 000 eiro iepriekšējo 9000 eiro vietā. 

Kā atzīmē VARAM, lai projekts saņemtu finansējumu, liela nozīme būs remigranta personiskajam ieguldījumam saimnieciskās darbības īstenošanā vai uzsākšanā, proti, projekta laikā būs nepieciešams nodrošināt piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi. 

Minimālais piesaistīto investīciju apmērs tiek saglabāts 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. 

Vienlaikus noteikumi paredz, ka atbalsts netiks piešķirts tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi.

VARAM atgādina, ka pēc Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā un konkursa organizēšanas 2018.gadā tika secināts, ka dažos plānošanas reģionos pieteikto un potenciāli atbalstāmo projekta iesniegumu skaits bija lielāks nekā sākotnēji plānots. Savukārt citos plānošanas reģionos šis skaits bija mazāks. 

Līdz ar to pieņemtie grozījumi paredz arī iespēju nepieciešamības gadījumā pārdalīt naudu starp plānošanas reģioniem, lai tādējādi būtu iespēja atbalstīt maksimāli vairāk pieteikto projektu iesniegumu. 

Uz augšu