PNB ieskatā izstrādātā garantēto atlīdzību izmaksu kārtība pensionāriem ir nesaprotama

Rindas pie PNB bankas

FOTO: Ieva Leiniša / LETA

Izstrādātā garantēto atlīdzību izmaksu kārtība "PNB bankas" klientiem-pensionāriem ir nesaprotama, atzina bankas komunikācijas vadītāja Vineta Vilistere-Lāce.

"Pārsteidzīgie un, mūsuprāt, nepamatotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmumi, izstrādātās FKTK un bankas "Citadele" procedūras atlīdzības izmaksu organizēšanai, īpaši senioru auditorijai nesaprotama un nepieejama informācija, tostarp krievu valodā runājošiem, noveda vecāka gada gājuma cilvēkus pie uztraukumiem, stāvēšanu garās rindās, neapmierinātību un pārpratumiem pirmajā atlīdzību izmaksu dienā," teica Vilistere-Lāce.

Viņa piebilda, ka pensionāriem, kuri ikdienā nav aktīvi interneta un sociālo tīklu lietotāji, nebija pilnas informācijas par procesu kā arī to, kam, kur, uz kuru filiāli jāiet, ka konta atvēršanu var pieteikt vēl pirms garantēto atlīdzību izmaksu sākuma.

Tāpat Vilistere-Lāce norādīja, ka "PNB bankas" darbiniekiem nācās mierināt klientus, kā arī skaidrot procesus. "Tādā veidā mums izdevās jau vakar samazināt rindas, savukārt šodien, apzinot situāciju visās 20 filiālēs, varam teikt, ka situācija jau ir normāla un iespēju robežās notiek raits klientu apkalpošanas process," teica bankas pārstāve.

Viņa arī atgādināja, ka "PNB bankas" filiālēs tiek apkalpoti tikai tie klienti, kuri ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksājumu saņēmēji bez konta bankā "Citadele".

Vienlaikus FKTK aģentūrai LETA atzīmēja, ka garantēto atlīdzību izmaksu kārtība strādā un kopumā ir izprotama klientiem, lai gan pirmajās dienās ir daudz jautājumu. "Jau šobrīd varam apgalvot, ka, pateicoties FKTK, bankas "Citadele", VSAA un "PNB bankas" kopīgajam darbam, garantētās atlīdzības izmaksu kārtība strādā un kopumā ir izprotama klientiem, taču ir saprotams, ka pirmajās dienās ir daudz jautājumu," pauda komisijā.

FKTK pauda, ka garantēto atlīdzību izmaksas kārtība tika izstrādāta, ņemot vērā "PNB bankas" klientu struktūru un skaitu, vienlaikus atrisinot divus jautājumus - garantētās atlīdzības izmaksu un sociālo maksājumu nepārtrauktu saņemšanu. Tas ir sarežģītāks process, nekā nodrošināt tikai garantētās atlīdzības izmaksu. Garantētās atlīdzības izmaksu kārtības īstenošanā tika paredzēta būtiska loma arī "PNB bankas" klientu apkalpošanas sistēmas izmantošanai.

"Līdz ar FKTK lēmuma pieņemšanu, "PNB banka" tika aicināta aktīvi iesaistīties un nodrošināt saviem klientiem visu aktuālo informāciju par radušos situāciju un garantētās atlīdzības saņemšanu. Tas ir bankas pienākums, kā arī no "PNB bankas" vadības tika saņemts apstiprinājums, ka tiks nodrošināts klientu apkalpošanas process, ieskaitot informācijas sniegšanu klientiem," uzsvēra FKTK.

FKTK arī aicināja "PNB bankai" būt atbildīgai un cieņpilnai pret saviem klientiem un nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanu arī šādā sarežģītā bankas darbības periodā.

TVNET jau vēstīja, ka no 2019.gada 15.augusta, plkst.21 ir apturēta "PNB bankas" darbība un 22.augustā sākās garantēto noguldījumu izmaksas.

Privātpersonām, kas ir VSAA maksājumu - pabalstu, pensiju - saņēmēji ar jau esošu kontu bankā "Citadele", nav nepieciešams doties uz banku "Citadele", jo garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz kontu bankā "Citadele". Taču sešu mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma būs nepieciešams apstiprināt VSAA, vai arī turpmāk ir vēlme saņemt maksājumus bankā "Citadele".

Privātpersonām, kas ir VSAA maksājumu saņēmēji, bet bez konta banka "Citadele" jādodas uz noteiktām "PNB banka" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Šiem klientiem tiks automātiski atvērts konts bankā "Citadele" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Tostarp šiem klientiem bankas "Citadele" internetbanka būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas, bet norēķinu karti varēs saņem pa pastu divu darba dienu laikā. Vienlaikus "PNB banka" filiālē būs iespējams aizpildīt iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu bankā "Citadele" vai kādā citā bankā.

Privātpersonām, kuras ir rezidents ar jau esošu kontu bankā "Citadele", ir jāaizpilda pieteikums par garantētās atlīdzības saņemšanu internetbankā vai bankas "Citadele" filiālē. Šiem klientiem garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz kontu bankā "Citadele" vai kontu jebkurā citā finanšu iestādē.

Savukārt privātpersonām, kuras ir rezidents bez konta bankā "Citadele", ir jādodas uz bankas "Citadele" filiāli, jāidentificējas un jāsaņem garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Tajā pašā laikā privātpersonām, kas ir ārvalstu rezidenti, kā arī juridisko personu pārstāvjiem ir jāzvana uz bankas "Citadele" informatīvo tālruni un jāvienojas par tikšanos.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda, un šim mērķim, pēc FKTK vēstītā, nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta. Garantēto atlīdzību izmaksai "PNB bankas" klientiem ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro.

Tāpat ziņots, ka Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 15.augustā nolēma atzīt "PBN banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, FKTK padome ārkārtas sēdē nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.

Uz augšu