Lesbas salā vienas pēcpusdienas laikā ieradušies simtiem migrantu

Uz augšu