LMA un RDMV rīcībā nodod zemesgabalu Briāna ielā

FOTO: Google Maps

Pēc attīstības projekta pabeigšanas nekustamais īpašums Rīgā, Aristida Briāna ielā 13, izmantojams Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītības un kultūras funkciju īstenošanai, šodien lēma valdībā.

Valsts nekustamais īpašums, kurā ietilpst zeme un četras būves Briāna ielā 13, pieder Finanšu ministrijai (FM).

Tāpat nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma "Rīgas vēsturiskais centrs" aizsardzības zonā.

Kultūras ministrija (KM), pamatojoties uz valdības rīkojumu par konceptuālo ziņojumu "Par Eiropas Savienības fonu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"" atbalsta mērķa, kas paredz veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu, 2016.gada 4.oktobrī iesniedza valdībai izskatīšanai informatīvo ziņojumu.

2016. gada 11. oktobra sēdē valdība atbalstīja Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācijas stratēģijā ietvertos teritorijas attīstības risinājumus.

Atbilstoši Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācijas stratēģijai, nekustamajā īpašumā Briāna ielā 13, dizaina prototipēšanas darbnīcās izveidos tālākizglītības prototipēšanas metodisko centru LMA un PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītības un kultūras funkciju īstenošanai. 

Prototipēšanas darbnīcu veidi atbilst LMA studiju programmas "Māksla" apakšnozarēm. Savukārt PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" saviem audzēkņiem piedāvā izglītības programmas, kurās audzēkņi praktiskās iemaņas iegūs prototipēšanas darbnīcās. 

Ēkā studentiem un audzēkņiem būs pieejama arī materiālu bibliotēka, kā arī izveidos telpas mūžizglītības mācību procesa nodrošināšanai - studiju telpas, telpas ideju, projektu un produktu prezentācijai, kuras būs LMA pārraudzībā. 

Par Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācijas stratēģijas īstenošanu atbildīgā institūcija ir VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), līdzatbildīgās institūcijas - KM un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Attīstības projekta īstenošana paredzēta līdz 2022 .gada 31. decembrim.

Projekta īstenošanas rezultātā minēto nekustamo īpašumu nodos LMA un PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai" lietošanā, noslēdzot nomas līgumu vai apsaimniekošanas līgumu. 

Briāna ielas 13 nekustamā īpašuma energoefektivitātes projekta darbības īstenos vienlaicīgi ar attīstības projekta darbībām.

Uz augšu
Back