"Gaso": SPRK apstiprinātā kapitāla atdeves aprēķināšanas metodika apdraud drošas dabasgāzes sistēmas darbību

FOTO: Zane Bitere / LETA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātā kapitāla atdeves aprēķināšanas metodika apdraud dabasgāzes sadales sistēma operatora AS "Gaso" attīstību un drošas sistēmas darbības nodrošināšanu, aģentūrai LETA norādīja kompānijas pārstāve Jana Rubinčika.

Viņa pauda, ka, neskatoties uz komersantu iebildumiem, SPRK 22.augustā apstiprināja grozījumus Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā, kas paredz, ka turpmāk dabasgāzes sadales sistēmas operatoram, aprēķinot tam atļautos ieņēmumus, nepieciešams izmantot kapitāla atdeves likmi reālā izteiksmē, kas ir būtiski zemāka par līdzšinējo likmi.

Rubinčika piebilda, ka kopš 30.maija "Gaso" ir iesaistījies diskusijās ar SPRK un nozares pārstāvjiem par iespējamo metodikas grozījumu ietekmi uz regulētiem uzņēmumiem un tautsaimniecību.

Tāpat viņa minēja, ka jūlijā regulators publicēja divus iespējamos risinājumus. Pirmais paredzēja diferencētu pieeju - pārvērtētiem aktīviem piemērot samazinātu likmi, kas iekļauj inflācijas ietekmi, bet nepārvērtētiem aktīviem - atdeves likmi, kas neiekļauj inflācijas ietekmi. Otrais paredzēja vienas likmes piemērošanu visiem komersanta aktīviem, nosakot, ka dabasgāzes sadales operatoram tā būs iekļaujot inflācijas ietekmi. 

Pēc "Gaso" pārstāves teiktā, izvērtējot abas pieejas, komersantu pārstāvjiem radās virkne neatbildētu jautājumu, tomēr 22.augustā, neņemot vērā komersantu iebildumus, SPRK apstiprināja otro variantu.

"Saskaņā ar SPRK pārstāvju pausto informāciju jauna regulējuma piemērošanai ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme starp komersantiem. Tomēr "Gaso" uzskata, ka, apstiprinot kapitāla atdeves aprēķināšanas metodiku, tika diskriminēti gāzes un elektroenerģijas komersanti, kuriem turpmāk arī nepārvērtētiem aktīviem nepieciešams piemērot zemāku atdeves likmi un, veicot jaunas investīcijas, rodas risks neatgūt visas ieguldītās izmaksas," teica Rubinčika, uzsverot, ka šis variants tika izvēlēts, jo tas ir administratīvi vienkāršāks, tomēr tas neatsver potenciālus riskus, kurus tas rada, un nevar tikt veikts uz uzņēmuma rēķina.

"Gaso" pārstāve norādīja, ka prognozējama peļņas likme nodrošina regulēto komersantu spēju aizņemties līdzekļus finanšu tirgos un veikt investīcijas infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā.

Viņa arī minēja, ka "Gaso" ir vienīgais sadales sistēmas operators Latvijā, kurš rūpējas par drošu un nepārtrauktu sadales sistēmas darbību un regulāri veic papildu investīcijas sadales sistēmas atjaunošanā. Tomēr līdz ar metodikas apstiprināšanu, uzņēmuma attīstība un drošas sistēmas darbības nodrošināšana tiek apdraudēta.

Rubinčika arī sacīja, ka, saprotot, ka SPRK lēmums būtiski ietekmē enerģētikas nozares attīstību, "Gaso" piesaistīja neatkarīgu konsultantu SIA "KPMG Baltics", kas izvērtēja grozījumu projektu un secināja, ka regulatora plānotās metodoloģijas rezultātā Latvijai aprēķinātās un noteiktās kapitāla likmes ir vienas no zemākajām Eiropā un tādējādi rada nevienlīdzīgu attieksmi starp regulētiem uzņēmumiem dažādās Eiropas valstīs.

Viņa pauda, ka, ņemot vērā, ka šis regulējums ir būtisks visai enerģētikas nozarei, "Gaso" un citi komersanti konsultāciju laikā norādīja vajadzību izvērtēt šī metodikas grozījumu ietekmi uz tirgus dalībniekiem, tautsaimniecību kopumā un investīciju aizsardzību. Taču informācija par to, vai SPRK veica šāda veida ietekmes izvērtējumu "Gaso" rīcībā nav.

Jau ziņots, ka SPRK 22.augustā apstiprināja grozījumus kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā. Tie paredz, ka regulētajiem uzņēmumiem, kas līdz šim kapitāla atdeves likmi piemēroja pārvērtētiem pamatlīdzekļiem, samazināsies atļautā peļņa. Proti, turpmāk, nosakot kapitāla atdevi reālā izteiksmē, tiks ņemtas vērā cenu izmaiņas, tādējādi kapitāla atdeve samazināsies. 

Savukārt 28.augustā tika apstiprinātas vēsturiski zemākās kapitāla atdeves likmes dabasgāzes, elektroenerģijas un pasta pakalpojumu sniedzējiem.

SPRK skaidroja, ka kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla izmaksu noteikšanai. Regulētiem uzņēmumiem ir svarīgi nodrošināt prognozējamu atdevi no izmantotā kapitāla, lai sabalansētu ierobežoto rentabilitāti un līdzekļu piesaisti ieguldījumu finansēšanai ilgtermiņā. Savukārt lietotājiem - saņemt pakalpojumus par ekonomiski pamatotām izmaksām.

"Kopš pavasara aktīvi strādājām pie kapitāla atdeves likmes metodikas grozījumiem un pagājušajā nedēļā tos apstiprinājām, lai, jau ikgadēji ierastajā kārtībā un laikā, varētu apstiprināt arī jaunās kapitāla atdeves likmes. Atbilstoši jaunajai pieejai tās būs atšķirīgi piemērotas vidējiem/lieliem un mikro/maziem uzņēmumiem, kā tas nebija iepriekš. Ņemot vērā analīzi par finansējuma piesaistes izmaksām, mazajiem uzņēmumiem likmes ir noteiktas augstākas, bet lielajiem - zemākas," skaidroja SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis. 

Jaunā likme gāzes nozarē vidējiem un lielajiem uzņēmumiem noteikta 3,33%, bet mikro un mazajiem uzņēmumiem - 5,06%. Līdz šim kapitāla atdeves likme gāzes uzņēmumiem bija 4,22%.

Jau ziņots, ka "Gaso" apgrozījums pagājušajā gadā, kas bija pirmais pilnais kompānijas darbības gads, bija 50,071 miljons eiro, bet uzņēmuma peļņa bija 10,97 miljoni eiro. 

"Gaso" ir AS "Latvijas gāze" meitasuzņēmums. Kompānija ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Kompānija nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. "Gaso" darbību sāka 2017.gada decembrī.

Uz augšu