Laikraksts: Iespējami noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoms "ABLV Bank" pārsniedz aptuveni miljardu

Uz augšu