Par piemērotāko ilgtermiņa partneri likumsargu izglītošanā IeM izraudzījusies RSU

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Valdībai otrdien lems, vai atbalstīt Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu par ilgtermiņa sadarbību likumsargu izglītošanā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU).

Šogad maijā valdība atbalstīja likumsargu izglītošanai paredzētas jaunas struktūrvienības izveidi kādā no universitātēm. Tāpat valdība uzdeva IeM kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par konkrētas valsts universitātes izvēli.

Tagad ziņojums ir sagatavots un otrdien to skatīs valdībā. Tajā teikts, ka ņemot vērā apstākli, ka studiju procesā ir nepieciešams nodrošināt kvalitāti, stabilitāti un pēctecību, nepieļaujot pārtraukumus studiju procesā, IeM nolēmusi virzīt priekšlikumu par ilgtermiņa sadarbības īstenošanu ar RSU, kura ārējā studiju virziena "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" kvalitātes izvērtējumā ir saņēmusi pozitīvu akreditāciju uz maksimālo termiņu.

Tāpat RSU paudusi apņemšanos profesionālās bakalaura studiju programmas absolventiem nodrošināt iespēju kvalificēties uzņemšanai profesionālajā maģistra studiju programmā jurista kvalifikācijas iegūšanai, vienlaikus investējot universitātes līdzekļus kvalitatīvas studiju vides un infrastruktūras attīstībā, norāda IeM.

Jūnijā RSU Senāts lēma par jaunas struktūrvienības izveidi un atbilstošu studiju programmu īstenošanu tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanā, nodrošinot struktūrvienību ar nepieciešamo akadēmisko un administratīvo kapacitāti.

Ziņojumā teikts, ka Valsts policijai ir pozitīva sadarbības pieredze ar ilggadējo sadarbības partneri RSU, bet ar Latvijas Universitāti (LU) vēsturiski ir saistīti notikumi, kuru dēļ ir bijis traucēts studentu gala eksāmenu process un savlaicīga kvalifikācijas ieguve.

Tāpat pēc IeM paustā, LU ministrijai apstiprinājusi, ka hipotētiski spēj izpildīt IeM darba grupas izvirzītos nosacījumus, bet apņemšanās varot būt tikai ļoti nekonkrēts apsolījums, kas nav apstiprināts ar LU Senāta lēmumu. Vienlaikus LU paudusi šaubas par savu turpmāko dalību sarunās par sadarbību, atzīstot, ka IeM iegūtās pieredzes dēļ esot izdevīgāk sadarboties ar RSU.

Paredzēts, ka turpmāk katra no tiesībaizsardzības iestādēm, kura speciālistu sagatavošanā īstenos sadarbību ar RSU, veiks samaksu un slēgs līgumu ar RSU par speciālistu sagatavošanu, kā arī vienošanos par sagatavojamo speciālistu skaitu konkrētajā studiju gadā.

Ņemot vērā minēto, valdība otrdien,17.septembrī, lems, vai tiesībaizsardzības iestādēm atļaut slēgt vienošanos ar RSU par sagatavojamo speciālistu skaitu konkrētajā studiju gadā.

IeM aprēķinājusi, ka tiesībaizsardzības iestādēm likumsargu studijām laikā no 2021. līdz 2025.gadam nepieciešami 6,7 miljoni eiro. IeM rosina, ka jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu tiesībaizsardzības iestādēm speciālistu sagatavošanai tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām RSU izskatīs Ministru kabinetā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā.

Jau ziņots, ka IeM jau iepriekš bija sagatavojusi citu ziņojumu par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi. Šajā ziņojumā piedāvāti tika četri risinājuma varianti, un katram variantam uzskaitītas stiprās un vājās puses. IeM rosināja valdībai atbalstīt trešo variantu, kas paredz jaunas struktūrvienības izveidi kādā no valsts universitātēm.

Trešais variants paredzēja jaunas struktūrvienības izveidi kādā no valsts universitātēm. Latvijas gadījumā šāds risinājums var izrādīties perspektīvs, jo nav pretrunā ar īstenotajām valsts reformām izglītības jomā, valsts budžeta finanšu līdzekļu izmaksu ziņā līdzīgs iepirkuma risinājumam, bet, atšķirībā no tā, vienlaikus ir orientēts uz kvalitāti, attīstību un ilgtspēju.

Arī Augstākās izglītības padome paudusi atbalstu šim variantam. Stiprās puses šim variantam ir stabila infrastruktūra, ekonomiskums, mazs laika patēriņš, kvalificēts akadēmiskais personāls, izstrādāta iekšējā kontroles un kvalitātes sistēma, pieredze darbā ar tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanu un sadarbība ar ārvalstu universitātēm.

RSU jau patlaban nodrošina Valsts policijas amatpersonu izglītošanu. 2017.gada sākumā par iepirkuma uzvarētāju atzina RSU, ar kuru Valsts policija noslēdza pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017.gada līdz 2022.gadam.

Uz augšu