Nacionālās drošības koncepcijā norāda arī uz klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem

Klimata pārmaiņas. Ilustratīvs attēls

FOTO: Pixabay

Klimata pārmaiņas nākotnē radīs jaunus drošības izaicinājumus, teikts otrdien akceptētajā Nacionālās drošības koncepcijā.

Iekšlietu ministrijas sagatavotās koncepcijas autori norāda, ka kopš 2015.gada, kad Saeimā tika apstiprināta iepriekšējā koncepcija, starptautiskā drošības vide nav uzlabojusies. Papildu esošajiem konfliktiem un nesaskaņām klāt ir nākuši jauni riski un apdraudējumi.

Arvien nozīmīgāka kļūst klimata pārmaiņu starptautiskā drošības dimensija, uzsvērts koncepcijā. Tiek norādīts, ka klimata pārmaiņas Eiropas Savienības (ES) valstīm, tostarp Latvijai, ir radījušas sociāli ekonomiskos zaudējumus, bet nākotnē tos papildinās arī jauni drošības izaicinājumi.

Koncepcijā arī norādīts, ka ne tikai karadarbība, bet arī klimata pārmaiņas nākotnē būs migrāciju veicinošs faktors. Lai arī migrācijas plūsma no Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfrikas uz ES ir samazinājusies, taču šī problēma saglabā savu aktualitāti, turklāt nākotnē ir iespējami jauni migrācijas viļņi, uzsvērts dokumentā.

Nacionālās drošības apdraudējumu spektrs ir būtiski paplašinājies arī pieaugošo hibrīddraudu dēļ, teikts koncepcijā. Hibrīddraudiem, tostarp kiberdrošības riskiem arī turpmāk būs pieaugoša tendence, īpaši ņemot vērā informācijas tehnoloģiju (IT) attīstību, skaidrojušas drošības iestādes.

"Reaģējot uz starptautiskajiem un nacionālajiem drošības vides izaicinājumiem, Latvijas atbildei jābūt visaptverošai, kas balstās iedzīvotāju un valsts institūciju savstarpējā uzticībā un partnerībā," norāda drošības iestādes.

Ņemot vērā minēto, koncepcijas autori minējuši daudzus priekšlikumus drošības risku mazināšanai.

Piemēram, Latvijas interesēs ir turpināt meklēt un īstenot pastāvīgas sabiedroto klātbūtnes palielināšanas iespējas. Lai atvieglotu sabiedroto spēku pārvietošanos ir jāturpina gan ES, gan NATO militārās mobilitātes prasību izpilde, tostarp projektā "Rail Baltica".

Līdz ar piektās paaudzes (5G) mobilo datu pārraides tīklu izveides sākšanu, svarīga ir arī 5G tīklu drošības nodrošināšana, norādīts dokumentā.

Tiek uzsvērts, ka atbildīgajām institūcijām jānodrošina regulāra un savlaicīga kiberdrošības normatīvā regulējuma pārskatīšana. Tāpat nepieciešams uzlabot savstarpējo informācijas apmaiņu un savstarpēju jautājumu koordinēšanu starp kiberjomas politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām.

Eksperti arī norāda, ka pilsoniskās sabiedrības pamats ir patriotiski noskaņotas ģimenes, kas izjūt piederību savai valstij. Koncepcijā teikts, ka jāturpina darbs pie skaidrākas Latvijas valsts pamatvērtību definēšanas un to nostiprināšanas iedzīvotāju ikdienā, tādejādi stiprinot pilsoņu piederību Latvijai un veicinot psiholoģisko noturību pret negatīvo ietekmi, ko rada dažādas ārējās ideoloģiskās un informatīvās aktivitātes. Tostarp izglītības sistēmas mācību saturā ir jāiekļauj pilsoniskas sabiedrības un pamatvērtību principi, kas jau no pirmsskolas vecuma veido valstij piederīgu un lojālu jauno paaudzi ar vienotu vērtīborientāciju.

Viens no iekšējās drošības, tostarp sabiedriskās drošības pamatelementiem ir civilās aizsardzības sistēmas darbība, kuras īstenošanu veic valsts un pašvaldību institūcijas. Lai nodrošinātu civilās aizsardzības sistēmas darbību, jābūt sagatavotam visaptverošam regulējumam, skaidram koordinējošam mehānismam, kā arī īstenotiem pastāvīgiem plānošanas un apmācības pasākumiem, teikts koncepcijā.

Tāpat jāturpina stiprināt tiesību aizsardzības institūciju kapacitāte tieši izmeklēšanas jomā, īstenojot atbilstošu cilvēkresursu politiku, tostarp ieguldot finansējumu gan attiecīgā personāla atalgojumā, gan izglītībā un profesionālās kvalifikācijas celšanā.

Savukārt attiecībā uz mediju daudzveidības nodrošināšanu svarīgs rīcības virziens ir radīt un piedāvāt konkurētspējīgu saturu, investējot gan sabiedrisko, gan komerciālo mediju attīstībā, uzsver eksperti. Viņi norāda, ka būtisks izaicinājums ir arī iedzīvotāju mediju lietošanas paradumi un interneta mediju veiksmīgā sīvā konkurence ar tradicionālajiem medijiem.

Koncepcijā akcentēts, ka Latvijas sabiedriskie mediji ir daļa no nacionālās drošības sistēmas, jo tiem ir būtiska loma saliedētas sabiedrības veidošanā. Sabiedrisko mediju attīstību ierobežo un to iziešanu no reklāmas tirgus kavē ierobežotais valsts finansējums, kas ir jāpalielina. Ieguldot līdzekļus sabiedriskajos medijos, ir jāattīsta to interneta platformas un jāpilnveido to kvalitāte, tādā veidā konkurējot ar komercmedijiem, norāda koncepcijas autori.

Koncepcijas autori arī iesaka atbildīgajām valsts institūcijām rūpēties par sabalansētu ekonomikas attīstību, pārdomātu fiskālo un nodokļu politika. Vienlaikus ar ekonomikas izaugsmes veicināšanu, svarīgi ir novērst ienākumu nevienlīdzības pieaugumu, viņi atzīmē.

Tāpat atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs ir jāturpina proaktīvs darbs, uzrunājot potenciālos investorus investīciju piesaistei konkrētos un kvalitatīvi izstrādātos projektos, atzīmēts koncepcijā.

Tās autori arī iesaka Latvijai sekmēt Inčukalna pazemes gāzes krātuves potenciāla izmantošana, panākot, ka pēc nepieciešamo starpsavienojumu izveides to savām vajadzībām dabasgāzes uzglabāšanai izmantotu tuvākās kaimiņvalstis un tā kļūtu par Baltijas jūras reģiona un arī ES dabasgāzes apgādes sistēmas sastāvdaļu.

Tāpat Latvijai, rūpīgi izvērtējot tehnoloģijas, kas balstās uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, tostarp to konkurētspēju, ir jāsekmē atjaunojamo energoresursu izmantošana tautsaimniecībā un transporta nozarē, norāda eksperti.

Tikmēr atbildīgajām institūcijām, lielajām ostām un dzelzceļa kravu pārvadātājiem ir jāmeklē jauni kravu veidi un piegādes avoti, rēķinoties ar pakāpenisku Krievijas energoresursu kravu samazinājumu, un orientējoties uz augstākas pievienotās vērtības konteinera kravām, teikts koncepcijā.

Valdības šodien akceptētā koncepcija aizstās 2015.gadā pieņemto koncepciju. Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) šodien minēja, ka valdības šodienas lēmums ir tikai pirmais solis, jo vēl koncepcija jāapstiprina Saeimai. Vēlāk uz koncepcijas pamata tiks izstrādāts Nacionālās drošības plāns.

Uz augšu