ECT noraida vīrieša sūdzību pret Latviju par nesamērīgu tiesvedības ilgumu viņa krimināllietā

Tiesneša āmurs

FOTO: Ieva Čīka / LETA

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) noraidījusi kāda vīrieša sūdzību pret Latviju par nesamērīgu tiesvedības ilgumu viņa krimināllietā, informēja Ārlietu ministrijā.

2011.gadā iesniegumā ECT vīrietis sūdzējās par nesamērīgu tiesvedības ilgumu. Viņš uzskatīja, ka nacionālās tiesas, nosakot viņam piemērojamo sodu, nebija ņēmušas vērā, ka krimināllietas iztiesāšana bijusi nesamērīgi ilga, proti, pirmajā instancē lieta skatīta vairāk nekā sešus gadus.

Pievēršoties konkrētajai lietai, ECT vispirms secināja, ka starp pusēm nepastāv strīds par to, ka iesniedzēja tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā nav ievērotas. Šis fakts ir atspoguļots arī visu nacionālo tiesu nolēmumos un tas ņemts vērā pie soda noteikšanas.

ECT pievienojās Latvijas valdības apsvērumiem, ka katrai valstij ir tiesības veidot savu sodu politiku. Tāpat ECT secināja, ka visu trīs instanču tiesas nacionālā līmenī samazināja iesniedzējam piemērojamo sodu par visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo uzskatīja, ka viņa tiesības uz tiesvedības pabeigšanu saprātīgā termiņā nebija ievērotas.

ECT lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Uz augšu