Finanšu ministrija: Nodokļu reforma veicinājusi reģionu nevienlīdzību

FOTO: Paula Čurkste / LETA

Nodokļu reforma ir veicinājusi reģionu nevienlīdzību, piektdien valdību un sociālo partneru veidojošajā Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes sēdē atzina Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres vietniece Jolanta Plūme.

Viņa informēja, ka pēc nodokļu reformas reģionu dalījumā palielinājusies disproporcija, proti, virknei pašvaldību samazinājās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalījums. Lielākā daļa jeb 65% no pašvaldībām pienākošās IIN daļas tika Rīgas reģionam.

Turpretī Latgales reģionam no IIN pienācās 7,5%, Zemgales reģionam - 9,8%, Kurzemes reģionam - 10%, bet Vidzemes reģionam - 7,5%.

Plūme uzsvēra, ka, saglabājot līdzšinējo IIN sadalījumu, piemēram, Latgalē situācija var pasliktināties, IIN ienākumiem samazinoties par 10%.

Ministru kabinets 13.septembrī uzdeva FM sagatavot priekšlikumus sabalansētiem finanšu resursiem reģionālā dalījumā, izvērtējot iespējas mainīt IIN sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem, un izmaiņas speciālajā dotācijā, nodrošinot, ka nevienai pašvaldībai 2020.gadā pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nav mazāki izlīdzinātie ieņēmumi kā 2019.gadā.

Plūme atzina, ka patlaban joprojām norisinās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību par izmaiņām IIN sadalījumā. Patlaban noteikts, ka 80% IIN tiek pašvaldībām, bet 20% - valsts budžetā.

Iepriekš FM sagatavoja pašvaldību finanšu izlīdzināšanas trīs aprēķinus. Pirmais variants paredzēja pašvaldībām noteikt IIN ieņēmumus 80% apmērā un speciālo dotāciju 148,06 miljonu eiro apmērā. Otrs variants noteica, ka pašvaldībām varētu paredzēt IIN ieņēmumus 79% apmērā un speciālo dotāciju 165,64 miljonu eiro apmēra, bet trešais variants pašvaldībām paredzētu IIN ieņēmumus 78% apmērā un speciālo dotāciju 183,23 miljonu eiro apmērā.

Aprēķini 13.septembrī tika nosūtīti Latvijas Pašvaldību savienībai, bet šonedēļ, 25.septembrī, FM un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās tika panākta vienošanās, ka IIN sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem tiek saglabāts līdzšinējā apmērā - pašvaldību budžetiem 80% apmērā un valsts budžetam 20% apmērā.

Šī vienošanās tiks iekļauta valdības un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektā, kas tiks izskatīts šā gada 7.oktobra paplašinātajā valdības komitejas sēdē.

Pēc FM aplēsēm, pašvaldību nodokļu ieņēmumi 2020.gadā varētu augt par 4%, sasniedzot 1,66 miljardi eiro, bet speciālā dotācija pašvaldībām augs no līdzšinējiem 86,5 miljoniem eiro līdz 148 miljoniem eiro.

Uz augšu