Beidzot paziņots iespējamais ar veipošanu saistīto nāvju cēlonis

Uz augšu