Pārvadātājiem jāinformē par reisiem, kuru izpildē iesaistīti personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai pielāgoti transportlīdzekļi

FOTO: Ilustratīvs attēls

Pārvadātāju pienākums būs kustības sarakstos informēt par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem transportlīdzekļiem, kuri pielāgoti, lai atvieglotu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekļūšanu transportlīdzekļos, otrdien lēma valdība. 

Tāpat ar valdības atbalstītajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtībā arī paredzētas tiesības sabiedriskajos transportlīdzekļos veikt videonovērošanu.

Sabiedriskā transporta pārvadājumu likuma mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus, un tie ir organizējami tā, lai tiktu nodrošināti valsts un pašvaldības garantēti noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumi, tostarp, kas būtu pieejami ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, kā arī tie būtu pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām.

Līdz ar to 2012.gada 28.augustā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību, kas noteic, ka sabiedriskajam transportam jābūt pielāgotam tā, lai personām ar funkcionāliem traucējumiem atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu pārvadāšanu - reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pilnā apmērā līdz 2022.gada 1.janvārim, daļēji līdz 2016.gada 1.janvārim (ar intensitāti vismaz vienu reizi dienā). Reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos pilnā apmērā sabiedriskie transportlīdzekļi jāpielāgo līdz 2021.gada 1.janvārim, daļēji līdz 2016.gada 1.janvārim (vismaz 10%) un pilsētas nozīmes maršrutos pilnā apmērā sabiedriskie transportlīdzekļi jāpielāgo līdz 2016.gada 1.janvārim. 

Ievērojot 2006.gada 13.decembra ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikto un pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu ar valdības otrdien akceptētajiem noteikumiem tiek saglabāts pārvadātāja pienākums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīt transportlīdzekļus, kas pielāgoti personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vieglai iekļūšanai transportlīdzekļos.

Noteikumi paredz, ka prasības attiecībā uz pielāgoto transportlīdzekļus apjomu ir jāparedz pakalpojumu pasūtījuma līgumā, kā to šobrīd paredz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums. Vienlaikus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājam saglabājas pienākums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīt tādu transportlīdzekļu apjomu, kas nodrošina 2006.gada 13.decembra ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktā pienākuma izpildi - nodrošināt valsts un pašvaldības garantētus noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas būtu pieejami ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, kā arī tie būtu pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām

Paredzēts, ka autobusu kustības sarakstos tiek iekļauta informācija par reisiem, kuru izpildē iesaistīti transportlīdzekļi, kas pielāgoti personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai. Tas nozīmē, ka personai ar kustību traucējumiem, atnākot uz pieturu vai iepazīstoties attālināti ar autobusu kustības sarakstu, būs informācija par tiem maršrutā esošajiem reisiem, kas tiek izpildīti ar pielāgotiem transportlīdzekļiem. Tādējādi tiks nodrošināts, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi ir pieejamāki personām ar kustību traucējumiem.

Ar noteikumiem tiek precizēta arī bagāžas pārvadāšanas kārtība, paredzot rokas bagāžas izmērus un to, ka rokas bagāža tiek pārvadāta bagāžas plauktos, ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi, vai vietā zem priekšā esošā sēdekļa. Savukārt, ja bagāžas izmērs un svars pārsniedz rokas bagāžai noteikto izmēru un svaru, bagāža tiek pārvadāta sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā, ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī nav bagāžas nodalījuma un bagāža netraucē citiem pasažieriem, bagāžu var pārvadāt sabiedriskā transportlīdzekļa salonā.

Uz augšu