FKTK aicina uzmanīties no "Trade5000" ieguldījumu pakalpojumiem

FKTK

FOTO: LETA

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina par Dominikānas uzņēmuma "Trade5000" un Igaunijas uzņēmuma "International Payments 5000", izmantojot zīmolu "Trade5000", piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tīmekļa vietnē www.trade5000.com.

FKTK norāda, ka minētajiem pakalpojumu sniedzējiem nav tiesību nodarboties ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Latvijā.

"Minēto uzņēmumu pārstāvji, veicot telefona zvanus un nosūtot elektroniskā pasta vēstules, aicina iesaistīties ieguldījumu darījumos, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja. Komisija aicina nesadarboties un neveikt maksājumus minētajiem pakalpojuma sniedzējiem," uzsver FKTK.

Ja ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, FKTK aicina vērsties Valsts policijā.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci ieguldījumu piesaistei. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, FKTK rekomendē doties uz banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā.

Informācija par licencētiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļa vietnē.

Uz augšu