EP aicina gatavot stratēģiju vardarbības un ļaunprātīgas izturēšanās izskaušanai pret bērniem

Raudošs bērns. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Vaidas Bucys / PantherMedia / Vaidas Bucys

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicina dalībvalstis sagatavot stratēģijas, kā izskaust seksuālu vardarbību un ļaunprātīgu izturēšanos pret bērniem, informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Šodien EP ar 495 balsīm par, 58 pret un 87 atturoties pieņēma rezolūciju, kurā izvērtētas daudzas problēmas, ar kurām mūsdienās saskaras bērni un jaunieši.

Rezolūcijā, kuras iemesls ir ANO Bērna tiesību konvencijas 30.gadadiena, deputāti nosodīja jebkādu vardarbību pret bērniem, tostarp vardarbību tiešsaistē, piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un psiholoģisku vardarbību.

EP deputāti īpaši uzsvēra bērnu ar invaliditāti, migrantu bērnu, "LGBTI" vecāku bērnu, ārvalstu kaujinieku bērnu un apcietināto vecāku bērnu neaizsargātību, jo viņi ir nesamērīgi pakļauti vairāku iemeslu diskriminācijai.

Viņi mudināja dalībvalstis pilnībā piemērot kopējo Eiropas patvēruma sistēmas paketi, lai Eiropas Savienībā (ES) uzlabotu visu migrācijas procesā esošo bērnu apstākļus. Deputāti uzsvēra, ka bērnu un jo īpaši nepavadītu bērnu interesēm ir jābūt galvenajam principam visos dalībvalstu un ES lēmumos, kas saistīti ar bērniem un migrāciju.

Tāpat deputāti aicināja dalībvalstis rast risinājumu bērnu bezvalstnieku problēmai, paužot bažas par to, ka ES teritorijā bērni joprojām dzimst bez valstspiederības, tādējādi uz viņiem neattiecas tiesības uz veselības aprūpi, izglītību un sociālo aizsardzību.

EP arī aicināja dalībvalstis garantēt tiesības uz iekļaujošu izglītību un nodrošināt piekļuvi visaptverošai, vecumam atbilstošai informācijai par seksu un seksualitāti, jo īpaši ņemot vērā dažu valstu īstenotos pasākumus, kas aizliedz skolās runāt par seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti.

Parlaments arī atgādināja ES iestādēm un dalībvalstīm, cik nozīmīgas bijušas bērnu un jauniešu vadītās darbības pret klimata pārmaiņām, būtiski ietekmējot Eiropas politisko programmu.

EP deputāti tostarp arī aicināja valstis, kuras vēl nav ratificējušas ANO Konvenciju par bērna tiesībām un tās papildu protokolus, to steidzami izdarīt.

Uz augšu