Mazinoties aptieku konkurencei, rosina veicināt jaunu zāļu ražotāju ienākšanu tirgū

FOTO: TASS/Scanpix

Mazinoties aptieku savstarpējai konkurencei, būtu jāveicina jaunu zāļu ražotāju ienākšana tirgū, rosina ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) veidotā darba grupa nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpētei.

Darba grupas sagatavotajā ziņojumā norādīts, ka farmācijas tirgus dalībnieku īpašumā esošo aptieku skaits ir mainījies, lielākoties aptieku skaitam palielinoties aptieku ķēdēs un samazinoties individuālo aptieku vai mazāko aptieku tīklu skaitam, kas norāda uz to, ka aptieku savstarpējā konkurence ir samazinājusies.

"Secināms, ka medikamentu pieejamība patērētājam nav samazinājusies, tomēr samazinājusies patērētāja izvēle. Izvērtējot aptieku skaita īpatsvarus, secināms, ka laika periodā no 2011.gada līdz 2019.gadam vairāki tirgus dalībnieki ir pametuši zāļu mazumtirdzniecības tirgu, un konkrētās aptiekas konkrētajās pilsētās ir pārņēmušas aptieku ķēdes," teikts ziņojumā.

Iezīmējot nozares tendences, darba grupa norāda, ka pieaug aptieku skaits aptieku ķēdēs, samazinās individuālo aptieku skaits, gan vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības apgrozījums ik gadu pieaug, samazinās tirgus diversifikācija un tirdzniecība koncentrējas zāļu mazumtirdzniecības ķēdēs.

Darba grupa secinājusi, ka konkurence farmācijas tirgū uzlabotos, ja tiktu ņemts vērā vismaz kāds no paustajiem priekšlikumiem, piemēram, tirgū būtu jāpiesaista jauni zāļu ražotāji, kā arī būtu jāizvērtē iespējas veidot reģistru, kurā zāļu lieltirgotavām un aptiekām būtu nepieciešams sniegt informāciju par zāļu krājumiem.

Tāpat darba grupa rosina ieviest kontroles sistēmu, kas ļautu operatīvi pārbaudīt krājumu apjomu lieltirgotavās, lai savlaicīgi novērstu zāļu nepieejamības risku aptiekām un pacientiem.

Lai zāļu mazumtirdzniecības tirgū tiktu veicināta konkurence, darba grupa iesaka pārvērtēt ne tikai esošos aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijus, bet arī tos papildināt ar jauniem, piemēram, ja iedzīvotāju skaits ir 4000 vai lielāks, attiecīgajā apdzīvotajā vietā aptieku skaits nav ierobežots. Patlaban spēkā esošais regulējums paredz, ka gadījumā, ja iedzīvotāju skaits ir 4000 vai mazāks, attiecīgajā apdzīvotajā vietā drīkst atvērt divas aptiekas. 

Darba grupa arī ierosina dot pašvaldībām tiesības noteikt ierobežojumu vispārējā tipa aptieku skaitam ārpus apdzīvotām vietām, kā arī reti apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000.

Konkurences situāciju farmācijas tirgū, pēc darba grupas domām, uzlabotu arī veidojot alternatīvus piegādes kanālus, piemēram, mobilas aptiekas un bezrecepšu medikamentu pārdošana citās tirdzniecības vietās ārpus aptiekām.

Darba grupa arī norādīja, ka Veselības inspekcijai nav pietiekamas kapacitātes aptieku apsekošanai, tāpēc būtu uzlabojama Nacionālā veselības dienesta sadarbība ar ražotājiem.

Uz augšu
Back