Nākamgad elektrības rēķinos sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20%

FOTO: Ieva Lūka / LETA

No 2020.gada 1.janvāra AS "Sadales tīkls" elektrības rēķinos mājsaimniecībām sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20% atkarībā no lietotāja pieslēguma veida, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis. 

Regulators trešdien, 27.novembrī, ir apstiprinājis "Sadales tīklu" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

Sadales tarifu veido fiksētā un mainīgā daļa - mainīgās daļas samazinājums būs visām lietotāju grupām un tas vidēji samazināsies par 7-20%.

"Pateicoties regulatora panāktajam kapitāla atdeves likmes samazinājumam un veiktajām metodikas izmaiņām, kā arī "Sadales tīkla" efektivizācijas programmas īstenošanai, kopīgi esam panākuši labāko iespējamo risinājumu visiem elektrības galalietotājiem. Turklāt tas paveikts laikā, kad inflācija svārstās ap 3%," norādīja Irklis, atzīmējot, ka Latvijā šis ir vēsturiski pirmais elektrības sadales tarifa vispārējs samazinājums.

Viņš stāstīja, ka kopumā gala tarifu elektroenerģijas lietotājiem, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, izdevies samazināt, pateicoties trim būtiskām pozīcijām - SPRK kapitāla atdeves samazinājumam par 26 miljoniem eiro, ekspluatācijas izmaksu samazinājumam par 13,5 miljoniem eiro un septiņiem miljoniem eiro no nākotnē plānotajiem efektivitātes pasākumiem. Mazāku iespaidu uz gala lietotāju tarifa samazinājumu atstāj papildu ieņēmumi no elektroenerģijas ražotājiem 0,6 miljonu eiro apmērā.

SPRK vadītājs skaidroja, ka sadales tarifu veido fiksētā un mainīgā daļa. Atbilstoši SPRK apstiprinātajam tarifam mājsaimniecībām no nākamā gada sākuma elektrības rēķinos sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies vidēji robežās no 7% līdz 20%, savukārt fiksētā daļa paliks nemainīga.

Irklis uzsvēra, ka samazinājuma apmērs atkarīgs no lietotāja pieprasītajām jaudām un elektroenerģijas patēriņa. Līdz ar to sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekme uz katru gala lietotāju būs atšķirīga.

SPRK vadītājs stāstīja, ka visvairāk iebildumu regulators saņēma saistībā tieši ar mājsaimniecību trīsfāžu pieslēguma (S3) tarifa plānu, kas paredz lētākas elektrības izmaksas nakts stundās un nedēļas nogalēs. Viņš norādīja, ka tarifu projekta izvērtēšanas gaitā, ieklausoties saņemtajos priekšlikumos, tarifa fiksētā daļa atstāta tādā pašā apmērā, kā līdz šim, savukārt nakts tarifa mainīgā daļa samazināta par 20%. Izmaiņas vērstas, lai sekmētu vēl lielāku pieprasījuma elastību - elektrības izmantošanu nakts stundās un nedēļas nogalēs.

Turklāt no 2021.gada 1.janvāra tiks ieviests sadales tarifs elektroenerģijas ražotājiem.

Irklis skaidroja, ka šogad oktobrī stājās spēkā arī SPRK grozījumi Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā. Grozījumi paredz, ka, līdzīgi kā šobrīd elektrības patērētājiem, turpmāk visiem sistēmas lietotājiem, tostarp arī elektroenerģijas ražotājiem, būs pienākums piedalīties elektrotīkla uzturēšanas izmaksu segšanā, tādējādi samazinot sistēmas pakalpojuma tarifus elektroenerģijas lietotājiem.

"Līdz šim par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksāja elektroenerģijas gala lietotāji, bet tagad par to būs jāmaksā arī elektroenerģijas ražotājiem," teica Irklis, uzsverot, ka tas ir tikai godīgi, jo arī elektroenerģijas ražotājiem ir pienākums piedalīties elektrotīklu uzturēšanas izmaksu segšanā.

SPRK vadītājs skaidroja, ka sadales pakalpojuma maksa elektroenerģijas ražotājiem būs jāmaksā tikai no 2021.gada, lai neradītu diskriminējošu efektu - paredzēts, ka līdz tam šāds tarifs tiks piemērots gan sadales, gan pārvades tīklam.

Tarifs par uzstādīto jaudu, kas būs piemērojams no 2021.gada 1.janvāra, būs 2,4804 eiro par kilovatu gadā. Sākotnējais "Sadales tīkla" tarifs paredzēja, ka šī maksa būs 20 eiro gadā, bet izvērtēšanas gaitā tas samazināts astoņas reizes.

Izvērtējot iesniegto tarifu projektu elektroenerģijas ražotājiem, SPRK vērtēja arī tā atbilstību Eiropas tiesību normām. Atbilstoši tām un SPRK ieskatā - visiem tirgus dalībniekiem jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi, tīkla tarifi jānosaka un jāpiemēro tā, lai nebūtu ne pozitīvas, ne negatīvas diskriminācijas starp ražošanu, kas pieslēgta sadales līmenī, un ražošanu, kas pieslēgta pārvades līmenī.

SPRK apstiprinātais "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifs paredzēts piecu gadu regulācijas periodam, no 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim. Irklis skaidroja, ka šāds periods ļauj izlīdzināt nākotnes efektivitātes ieguvumus un ieņēmumus visā regulācijas periodā, kā arī sasniegt tarifa samazinājumu jau pirmajā tarifu regulācijas perioda gadā. Vienlaikus, ņemot vērā objektīvas, no "Sadales tīkls" neatkarīgas izmaiņas, tarifs šī perioda ietveros var tikt koriģēts.

"Sadales tīkla" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, lai nodrošinātu pārskatāmu un prognozējamu darbības vidi elektroenerģijas lietotājiem, kompānija no 2020.gada 1.janvāra samazinās sadales sistēmas pakalpojumu tarifus nākamajiem pieciem gadiem - līdz 2024.gadam ieskaitot. Tas iespējams vērienīgās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas dēļ, kas tiek īstenota uzņēmumā.

Klienti tarifu izmaiņas redzēs janvāra elektroenerģijas rēķinā, kuru saņems februārī.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, ko 27.novembrī apstiprinājusi SPRK, paredz samazinātu diferencēto tarifu mainīgo komponenti - maksu par elektroenerģijas sadalīšanu - par vidēji 8%. Komponente par pieslēguma maksas nodrošināšanu (fiksētā maksa) saglabāta nemainīga. Sadales pakalpojumu tarifi tādējādi samazināsies vidēji par 5,5%.

Kompānijā minēja, ka iespēju samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifus nodrošina 2017.gadā sāktās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas ieguvumi, jau šobrīd nodrošinot būtisku uzņēmuma resursu samazinājumu par 26 miljoniem eiro. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programma turpināsies līdz 2022.gadam, taču jau šobrīd tarifu samazināšanā ir izmantots viss tās darbības laikā sasniedzamais izmaksu optimizācijas efekts.

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienas fāzes elektrotīkla pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 kilovatstundas (kWh) mēnesī, elektrības rēķinā maksa par elektroenerģijas sadalīšanu samazināsies par 6%. Savukārt, ja mājsaimniecībai, kura apkurē izmanto siltumsūkni, ir trīs fāžu un 25A elektrības pieslēgums un elektroenerģijas patēriņš mēnesī ir 1000 kWh, rēķins samazināsies par 7%. Savukārt metālapstrādes uzņēmumam, kuram elektrotīkla pieslēgums ir vidējā sprieguma elektrotīklā ar jaudu 750 kilovati (kW) un mēnesī tiek patērētas 90 megavatstundas (MWh), rēķins mēnesī samazināsies par 6,9%.

"Šis risinājums ir elektrifikāciju stimulējošs solis, jo atbilstoši SPRK pieņemtajam lēmumam, visiem klientiem tiek samazināta mainīgā komponente, kas veicinās elektroenerģijas patēriņu, lai pozitīvi ietekmētu gan valsts ekonomikas izaugsmi, gan infrastruktūras noslogošanu. Vienlaicīgi, mēs saprotam, ka tarifam jābūt konkurētspējīgam starp Baltijas valstīm. Sevišķi tas attiecas uz lielajiem ražotājiem, kuriem jautājums par to, kur izvietot savas rūpnīcas, ir lielā mērā atkarīgs arī no elektroenerģijas izmaksām. Tarifi, ko mēs piedāvājam lieliem, energoietilpīgiem uzņēmumiem, ir pievilcīgāki nekā citās Baltijas valstīs. Ceram, ka šis solis vēl vairāk stimulēs Latvijas ekonomikas attīstību," sacīja "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Kompānijā minēja, ka lielākie ieguvēji no tarifu mainīgās komponentes samazinājuma būs tie elektroenerģijas lietotāji, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu izmanto efektīvi, tas ir, patērē atbilstoši uzstādītajai jaudai, to maksimāli noslogojot, kā arī klienti, kuriem elektroenerģijas patēriņš ir nakts laikā un ir izvēlēts S3 tarifa plāns.

Lietojot elektroenerģiju nakts laikā, piemēram, attiecīgi noregulējot apsildes iekārtas un siltumsūkņus, lietojot veļas žāvētājus vai uzlādējot elektroautomobiļus, tiek atslogots elektrotīkls dienas laikā, kas nozīmē, ka "Sadales tīklam" ir iespēja nodrošināt jauniem klientiem elektrotīkla pieslēgumu ātrāk un lētāk, neizbūvējot papildu jaudas.

Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, ko veido gan sadales sistēmas operatora izmaksas, gan aptuveni 25% apmērā - arī neatkarīgā pārvades operatora AS "Augstsprieguma tīkls" pakalpojuma izmaksas, kas nav mainījušās.

SPRK šā gada 27. novembrī ir apstiprinājusi sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas nākamajiem 5 gadiem, sākot ar 2020. gada 1. janvāri. Saskaņā ar izmaiņām vidējais sadales sistēmas pakalpojumu tarifs samazināsies par 5,5 %. Zemāku sadales tarifu noteikšanu nodrošina AS "Sadales tīkls" veiktā vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana, personāla, transportlīdzekļu un bāzu skaita samazināšana.

AS "Latvenergo" pārstāve Ivita Bidere aģentūrai LETA norādīja, ka koncerns un Ekonomikas ministrija (EM) ir gandarīta par SPRK lēmumu - samazināt elektroenerģijas sadales pakalpojuma tarifu turpmākajiem pieciem gadiem. Viņa pauda, ka "Sadales tīkls" ir paveikusi akcionāra uzdevumu, lai sabiedrība saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu par ekonomiski izdevīgām izmaksām. 

"Ambiciozie mērķi, kas pēc ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) iniciatīvas bija jāīsteno, lai paaugstinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, ir devuši pozitīvu rezultātu - pirmo reizi samazināts elektroenerģijas sadales tarifs," pauda "Latvenergo" pārstāve.

Iespēju samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifus nodrošina 2017.gadā sāktās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas ieguvumi. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programma turpināsies līdz 2022.gadam, taču jau šobrīd tarifu samazināšanā ir izmantots viss tās darbības laikā sasniedzamais izmaksu optimizācijas efekts.

Bidere norādīja, ka "Latvenergo" koncerna vadības uzdevumā "Sadales tīkls" kopš 2011.gada snieglauzes, kad dabas stihija izpostīja lielu daļu elektrotīklu Latgalē un atstāja bez elektroapgādes desmitiem tūkstošu klientu, sistemātiski uzlaboja elektrolīniju trašu stāvokli, atjaunoja tehnisko bāzi, ieviesa digitālus risinājumus un īstenoja darbības efektivitātes programmas (DEP) plānu. Visaptveroša digitalizācija, uzstādot viedos skaitītājus, ir tiešā veidā ietekmējusi izmaksu samazinājumu - lielākā daļa elektroenerģijas jeb 80% no valstī patērētā tiek uzskaitīti ar viedajiem skaitītājiem, kas samazina personāla, administratīvās un transporta izmaksas. "Sadales tīkls" mērķis ir būt Eiropas līmeņa modernam sadales sistēmas pakalpojumu sniedzējam.

Jau ziņots, ka "Sadales tīkls" 10.oktobrī iesniedza SPRK elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu ar samazinātu diferencēto tarifu mainīgo komponenti - maksu par elektroenerģijas sadalīšanu - par vidēji 8%.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

Uz augšu