Attīstības finanšu institūcijas "Altum" peļņa deviņos mēnešos - 6,983 miljoni eiro

FOTO: Ieva Leiniša / LETA

Valstij piederošā "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum") šogad deviņos mēnešos strādāja ar peļņu 6,983 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums 2,8 reizes salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina institūcijas publiskotā informācija.

"Altum" aktīvi 2019.gada septembra beigās bija 533,391 miljona eiro apmērā, kas ir par 7,6% jeb 37,782 miljoniem eiro vairāk nekā 2018.gada beigās, kad institūcijas aktīvi bija 495,609 miljonu eiro apmērā.

"Finanšu instrumentu portfeļa apmērs šogad deviņos mēnešos ir pieaudzis visos segmentos, vislielāko jauno darījumu apmēru sasniedzot mazo un vidējo uzņēmumu un "midcap" uzņēmumu segmentā. Šajā segmentā pēdējos gados esam ļoti būtiski pilnveidojuši finanšu instrumentu klāstu, tostarp fokusējoties uz mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu reģionos. Šeit jāizceļ gan aizdevumu programma uzņēmumu energoefektivitātes uzlabojumiem, kas tiek finansēta ar zaļo obligāciju piesaistītajiem resursiem, gan mazo aizdevumu programma lauku teritorijām, kas ir augošs un perspektīvs segments. Mērķtiecīga produktu klāsta pilnveidošana un nepārtraukta uzņēmuma efektivitātes paaugstināšana rezultējusies finanšu instrumentu portfeļa pieaugumā no 350 miljoniem eiro līdz gandrīz 600 miljoniem eiro nepilnu piecu gadu periodā, kā arī palīdzējusi pārskata periodā panākt labu finanšu rezultātu," atzīmēja "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Institūcijas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2019.gada 30.septembrī koncerna izsniegto finanšu instrumentu bruto portfelis bija 588,4 miljoni eiro, ko veidoja 21 403 projekti. Šogad septembra beigās salīdzinājumā ar pagājušā gada beigām koncerna finanšu instrumentu portfelis pieaudzis par 14,5% jeb 74,7 miljoniem eiro un par 17,1% jeb 3123 projektiem.

Tajā arī minēts, ka no finanšu instrumentiem straujākais pieaugums 2019.gada deviņos mēnešos bija garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 19,3% jeb 45,7 miljoniem eiro, kamēr riska kapitāla fondu apmērs ir palielinājies par 11,5% jeb 6,9 miljoniem eiro, bet kredītportfeļa apmērs ir pieaudzis par 10,3% jeb 22,5 miljoniem eiro.

Garantiju portfeļa pieauguma lielāko daļu nodrošināja Komercdarbības atbalsta garantijas, kuras pieauga par 22,6 miljoniem eiro, Mājokļu garantijas ģimenēm ar bērniem, kuras pieauga par 14,6 miljoniem eiro, Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmas garantijas, kuras pieauga par 9,5 miljoniem eiro, kā arī Portfeļgarantiju programma, kurā pieaugums bija par 7,6 miljoniem eiro, un Mājokļu garantijas jauniem speciālistiem, kurā pieaugums bija par 5,1 miljonu eiro.

Savukārt "Altum" administrētā Zemes fonda bilancē 2019.gada 30.septembrī bija uzskaitīti 636 īpašumi ar kopējo zemes platību 12 715 hektāri 35,1 miljona eiro vērtībā, kas ir par 207 īpašumiem vairāk nekā 2018.gada beigās. Ieguldījuma īpašumi, kas iznomāti lauksaimniekiem, šogad septembra beigās veidoja 7622 hektārus 21,7 miljonu eiro apmērā, bet noslēgtie reversās nomas darījumi, kas tiek klasificēti kredītportfelī, attiecās uz zemi 5093 hektāru platībā. Šogad deviņos mēnešos Zemes fonda ietvaros īstenoti zemes iegādes darījumi par 6,9 miljoniem eiro un noslēgti reversās nomas darījumi par 6,42 miljoniem eiro.

2018.gada deviņos mēnešos "Altum" strādāja ar peļņu 2,529 miljonu eiro apmērā.

"Altum" ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. "Altum" 40% akciju turētājs ir Finanšu ministrija, 30% akciju turētājs - Ekonomikas ministrija un 30% akciju turētājs - Zemkopības ministrija. "Altum" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

Uz augšu