Atcelts lokālplānojums zemei Ogres novadā, kur plānota olu produktu ražotnes izveide

Olu šķirošanas konveijers. Ilustratīvs attēls

FOTO: Ivars Soikāns/LETA

Ogres novada dome, pēc tam, kad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) apturējis domes pieņemto lokālplānojumu zemesgabaliem Ogres novada Madlienas pagastā, kur tiek apsvērtas iespējas veidot olu un olu produktu ražotni, lokālplānojumu atcēlusi, informēja domē.

Dome sasaukusi ārkārtas sēdi, lai izskatītu jautājumu par Pūces rīkojumu, ar kuru apturēti domes saistošie noteikumi, kas paredzēja izmaiņu veikšanu pašvaldības Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atbilstoši izstrādātajam lokālplānojumam zemes gabaliem Ogres novada Madlienas pagastā, lai radītu priekšnoteikumus SIA "Gallusman" Latvijā plānotās olu ražotnes izveidei.

Ogres novada pašvaldība atzinusi, ka vairākas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra rīkojuma pamatojumā norādītās nepilnības ir neobjektīvas, kas būtu par pamatu rīkojuma apstrīdēšanai Satversmes tiesā. Taču dome pieņēmusi lēmumu atcelt saistošos noteikumus un veikt lokālplānojuma pilnveidošanu, pēc kā paredzēta atkārtota saistošo noteikumu apstiprināšana domes sēdē un nodošana VARAM atzinuma saņemšanai, lai tie varētu stāties spēkā.

Vienlaicīgi dome lēmusi lūgt Saeimas Juridiskajai komisijai iesaistīties jautājuma risināšanā par ārvalstu investora piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas lauku reģionā - Ogres novadā -, veicinot pozitīvu konkurenci un jaunu darba vietu rašanos, lai veicinātu Latvijas reemigrācijas plāna īstenošanu un esošo iedzīvotāju nodarbinātību tuvu viņu dzīvesvietai, skaidroja domē.

"Mēs vēlamies, lai novadā būtu ražošana un darba vietas, jo labi zinām, ka ar laiku Eiropas Savienības līdzfinansējums tādā apjomā vairs nebūs pieejams, tāpēc būs jāiztiek ar to, ko paši saražojam, un tas ir saistīts ar mūsu labklājību," pauda Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis  (VL-TB/LNNK). 

Pēc viņa paustā, Ogres novada pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir atbalstījusi ražošanas veicināšanu un darba vietu nodrošināšanu novadā. 

"Šobrīd mēs izpildīsim VARAM ministra izdotajā rīkojumā noteikto, kā arī sagatavosim vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai un valdībai, lai viņi izlemj, kā rīkoties tālāk. Taču vēlreiz vēlos uzsvērt, ka novadā šīs darba vietas ir ļoti nozīmīgas," skaidroja domes vadītājs.

TVNET jau ziņoja, ka Pūce ir apturējis Ogres novada domes pieņemto lokālplānojumu zemesgabaliem Ogres novada Madlienas pagastā, kur tiek apsvērtas iespējas veidot olu un olu produktu ražotni. Kā skaidroja ministrs, lokālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa laikā tikuši saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu ministram apturēt šos Ogres domes pieņemtos saistošos noteikumus, tāpēc sākta pārbaude, kurā konstatēti vairāku likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumi, tāpēc pieņemts lēmums apturēt saistošos noteikumus.

Ministra lēmumā, piemēram, atzīmēts, ka ražotne plānota pārāk tuvu atsevišķām viensētām, ka, plānojot jaunu saimniecisko darbību, primāri jāizvērtē iespēju izmantot degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas, ka Ogres novada pašvaldība neesot pienācīgi izvērtējusi projekta ieceres īstenošanas vietas izvēli un atbilstību normatīvajiem aktiem un Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, kurā ekonomiku solīts attīstīt vidi saudzējošā veidā u.tml.

Vēstīts arī, ka septembrī Pūce pieprasīja paskaidrojumus arī no Tukuma novada vadītāja Ērika Lukmana ("Tukuma pilsētai un novadam"), jo uzskatīja, ka ar "Gallusman" noslēgta likumam neatbilstoša vienošanās.

Ministrijas skatījumā, 2018.gada 5.jūlijā Tukuma novada dome, apejot likumā noteikto izsoles kārtību, pieņēmusi lēmumu par vienošanās slēgšanu ar uzņēmumu, kas paredzēja, ka pašvaldība apņemas atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus par labu konkrētam uzņēmumam, kā arī apņēmās par pašvaldības līdzekļiem konkrētam uzņēmumam uzbūvēt piebraucamo ceļu.

"Gallusman" Latvijā izskata iespējas veidot jaunu olu produkcijas ražotni, ražotnes atrašanās vietai izskatot vairākus variantus - Ogres, Valkas un Tukuma novadus. Uzņēmums ražotnes izveidē līdz 2027. gadam plāno investēt vismaz 85 miljonus eiro un radīt līdz 200 jaunu darbavietu. 

"Gallusman" iecerējusi Latvijā izveidot modernu olu un olu produktu ražošanas kompleksu, kur kopumā būtu līdz sešiem miljoniem dējējvistu, kam tiktu nodrošināta brīva pārvietošanās ārpus sprostiem. Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, 12 jaunputnu kūtis, olu šķirotavas un pārstrādes ēka, biogāzes ražotne, mēslu žāvēšanas un granulēšanas iekārtas, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī seši graudu torņi. Ražotnē nav paredzēts veidot mēslu krātuves. "Gallusman" norāda, ka vismaz 90% no ražotās produkcijas apjoma paredzēts eksportam.

Uz augšu