Būvniekiem atvieglos prasības iepirkumos

FOTO: Artūrs Ķipsts / LETA

Ministru kabinets otrdien atbalstīja grozījumus iepirkumu procesus regulējošos likumos, kas būvniekiem atvieglos prasības iepirkumos.

Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā paredz izslēgt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās, kā arī tiek grozīti nosacījumi attiecībā uz būvkomersantu klasifikācijas obligāto piemērošanu būvkomersanta kā pretendenta novērtēšanai publisko iepirkumu procesā.

Ministrijā informēja, ka būvkomersantu klasifikācijas ieviešanas un obligātās piemērošanas mērķis bija radīt sistēmu, kas nodrošinātu jēgpilnu un objektīvu būvkomersanta pieredzes novērtējumu, kā arī samazinās birokrātisko slogu, būtiski samazinot iepirkuma pretendentam pienākumus attiecībā uz pierādījumu iesniegšanu tā atbilstības un kvalifikācijas pārbaudei publiskā iepirkuma procesā.

"Būvniecības nozares profesionālās organizācijas, kas iniciēja būvkomersantu klasifikācijas izstrādi pēc vairāku gadu diskusijām ar valsts pārvaldes iestādēm par būvkomersantu klasifikācijas piemērošanas konceptuāliem risinājumiem, atzīst, ka Latvijā ir mazs un sadrumstalots būvniecības tirgus, līdz ar to, nav iespējams izstrādāt lietderīgu, vienotu un skaidru būvkomersantu klasifikācijas sistēmu, kas derētu visām būvju grupām," skaidroja EM.

Tāpat diskusijās tika secināts, ka būvkomersantu klasifikācija var pazemināt vietējo būvniecības uzņēmumu konkurētspēju pret ārzemju būvniecības uzņēmumiem Latvijā, jo klasifikācijas iestāde nevar pēc būtības pārbaudīt visu informāciju ko iesniedz ārzemju uzņēmumi, lai saņemtu kvalifikācijas klasi.

To ņemot vērā, EM izstrādāja attiecīgus likumu grozījumus, par kuriem gala lēmums būs jāpieņem Saeimai.

Uz augšu