"Latvijas dzelzceļš" izsola ugunsdzēsēju depo ēku un kokapstrādes cehu

VAS "Latvijas Dzelzceļš" logo.

FOTO: Zane Bitere/LETA

VAS "Latvijas dzelzceļš" izsolīs ugunsdzēsēju depo ēku Rēzeknē, Lokomotīvju ielā 11, un kokapdares cehu, šķūni un kanalizācijas tīklu Gulbenē, Viestura ielā 10a, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ugunsdzēsēja depo ēkas Rēzeknē izsoles sākumcena ir noteikta 10 105 eiro, bet kokapdares ceha, šķūņa un kanalizācijas tīkla kokapdares ceham sākumcena ir 26 435 eiro. Izsoles notiks 5.februārī attiecīgi plkst.9 un 10.

Ar ugunsdzēsēju depo ēku var iepazīties īpašuma adresē līdz 30.janvāra plkst.12, sazinoties ar Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa īpašuma apsaimniekošanas speciālistu Raisu Strekiju pa telefona numuru 29532592.

Arī ar kokapdares cehu, šķūni un kanalizācijas tīklu kokapdares ceham var iepazīties īpašuma adresē līdz 30.janvāra plkst.12. Īpašuma apskatei jāsazinās ar Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa īpašuma apsaimniekošanas speciālistu Aleksandru Skačko pa telefona numuru 67236557 vai 29532596.

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums, par nekustamo īpašumu:

Pieteikumi izsoles dalībniekiem jāiesniedz LDz kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, līdz 31.janvāra plkst.12.

"Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums.

Koncernā ietilpst arī sešas meitassabiedrības - "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDZ Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums "LDZ loģistika".

Uz augšu