Vien 9% Latvijas iedzīvotāju atbilst vidusslānim

Uz augšu