Slīterē palīdzēs sakopt reti sastopamai vabolei būtisku dzīvotni

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ceturtdien, 19.februārī, Slīteres Nacionālajā parkā Sīkragā rīko biotopu kopšanas talku, lai palīdzētu ļoti reti sastopamai vabolei, kam nepieciešami specifiski dzīves apstākļi, informēja dabas izglītības centra "Slītere" vadītāja Ērika Kļaviņa.

Vaboļu daudzveidības ziņā Slīteres Nacionālais parks ir viena no bagātākajām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā. Vairāk nekā puse no Latvijas vaboļu sugām ir konstatētas teritorijā, kas aizņem tikai 0,25% no Latvijas platības.

Kļaviņa stāsta, ka nacionālā parka teritorija laika gaitā paplašināta no rezervāta zonas Šlīteres pakājē līdz Baltijas jūras krastam, kur vēl pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados norisinājās mežsaimnieciskā darbība - izcirstas kailcirtes, stādītas jaunaudzes. Tādēļ kangaru un vigu kompleksā samērā lielās platībās, ir izveidojušās vienveidīgas priežu monokultūras.

Priežu mežos, kas aizņem lielu daļu no Slīteres Nacionālā parka teritorijas, dzīvo daudzas retas un aizsargājamas vaboļu sugas. Viena no tādām ir priežu sveķotājkoksngrauzis (Nothorhina muricata), kam nepieciešami vismaz 150 gadus veci priežu stumbri ar biezu un saules apspīdētu mizu. Neskatoties uz vaboles nosaukumā ietverto nosaukumu - koksngrauzis, tā nekaitē koka augšanai, jo visā savas attīstības stadijā dzīvo priežu mizā. Par vaboles klātbūtni norāda nelieli caurumiņi priežu mizā un sveķojums.

Tāpēc, lai nodrošinātu entomologa ieteiktos sveķotājkoksngrauža dzīvotņu uzlabošanas pasākumus, kas iekļauti Slīteres nacionālā parka dabas aizsardzības plānā, DAP Kurzemes reģionālā administrācija organizē talku. Talkas laikā atsevišķas vecas priedes tiks atēnotas, atsedzot saulei apspīdēt stumbrus.

Talcinieki tiek gaidīti 19.februārī Sīkraga centrā apgriešanās laukumā, plkst.10. 

Talkas retu un aizsargājamu biotopu kopšanai, iesaistot plašāku sabiedrību, aizsargājamās dabas teritorijās un ārpus tām notiek regulāri visu gadu. Vairāk var uzzināt talku iniciatīvas mājaslapā "www.darudabai.lv".

Uz augšu