SPRK: Pēdējo gadu laikā būtiski samazinājies sūdzību skaits ūdenssaimniecības nozarē

FOTO: Ieva Lūka / LETA

Sūdzību skaits ūdenssaimniecības nozarē kopš 2015.gada Latvijā samazinājies par 71%, aģentūrai LETA pavēstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 12 rakstveida sūdzības un sniegtas vairāk nekā 84 telefona konsultācijas.

Izskatot saņemtās sūdzības, SPRK secinājis, ka astoņas no 12 nav bijušas SPRK kompetencē, savukārt četras - izteiktas nepamatoti.

Neskaidrības galvenokārt radušās kā par komercuzskaites mēraparātiem, tā arī par komercuzskaites mēraparātu mezglu ierīkošanu un ar māju pārvaldīšanas darbībām saistītiem jautājumiem, taču šie jautājumi risināmi sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju vai namu pārvaldnieku. 

"Katru gadu, apkopojot saņemtās sūdzības, redzam - lietotāji kļūst arvien zinošāki kā par SPRK kompetencē esošiem jautājumiem, tā arī par tiem, kas attiecas uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomu. To apliecina arī mūsu apkopotie dati - četru gadu laikā, kopš 2015.gada, sūdzību skaits samazinājies par teju 71%. Liela nozīme ir bijusi nozaru normatīvā regulējuma sakārtošanai, kas veikta no 2016.gada. Tāpat arī pakalpojumu sniedzēju un mūsu sniegtajiem skaidrojumiem lietotājiem un pašvaldībām," skaidroja SPRK Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāja Dace Čodare-Plaude. 

SPRK pārraudzībā ir noteikt ekonomiski pamatotus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kā arī uzraudzīt, lai komersanti pakalpojumus sniegtu atbilstoši normatīvu prasībām. To, vai komersants pareizi piemērojis tarifu, lietotājs var uzzināt, vēršoties SPRK. Tāpat arī par noslēgtajiem līgumiem - SPRK tos pārbauda un izvērtē to atbilstību regulējumam.

Gan pērn saņemto sūdzību gadījumos, gan telefoniskās konsultācijās SPRK sniedza ieteikumus un skaidrojumus, kā rīkoties. Vairākas problēmsituācijas bija risināmas, vēršoties pie namu apsaimniekotāja vai pakalpojumu sniedzēja. 

Piemēram, SPRK norādīja, ka komercuzskaites mēraparāts, kas uzskaita kopējo mājai piegādāto ūdens daudzumu, pieder pakalpojumu sniedzējam. Tas nozīmē, ka mēraparāta uzstādīšana ir komersanta pienākums. Par tā uzstādīšanu, maiņu un plānoto verifikāciju no lietotāja nedrīkst tikt pieprasīta papildu samaksa. Šīs izmaksas jau ir iekļautas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā, ko maksā lietotājs.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi ir jānodrošina kā jauniem, tā arī esošajiem lietotājiem, kuri norēķinās saskaņā ar ūdens patēriņa normu, maksājot par nemainīgu apmēru ik mēnesi. Šāda veida norēķins neatspoguļo faktisko ūdens patēriņu. Tiem, kuriem ir individuālā ūdensapgāde (no akas, spices vai urbuma), mezgla izbūve nav jāveic. Mezgla izbūves izmaksas jāsedz pakalpojumu lietotājam - arī tad, ja izbūvi nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Uz augšu