Iedzīvotāju skaits Rīgā līdz 2050.gadam varētu sarukt par 89 000

Uz augšu