Vakcinācijas pretinieki klaigāja jau 18. gadsimtā

Uz augšu