Sadala lauksaimniekiem valsts subsīdijās šogad pieejamos 8,72 miljonus eiro

FOTO: Paula Čurkste / LETA

Sadalīti lauksaimniekiem valsts budžeta programmā "Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai" šogad pieejamie 8 720 490 eiro, paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas (ZM) skaidrojumā, attiecīgais finansējums ir paredzēts lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

ZM norāda, ka no šī finansējuma lopkopības attīstībai tiks novirzīti 6 104 019 eiro, augkopības attīstībai - 880 937 eiro, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - 520 512 eiro, tirgus veicināšanai - 384 782 eiro, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmām - 482 274 eiro un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai - 347 966 eiro.

Ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē atbalsts ir palielināts par 57 193 eiro salīdzinājumā ar 2019.gadā šim mērķim paredzēto finansējumu. ZM skaidro, ka atbalsts palielināts, jo noteikumu projektā cūkkopības nozarē atsevišķās pozīcijās paredzēts neliels atbalsta palielinājums par noteiktām darbībām.

Tāpat šogad par 4570 eiro salīdzinājumā ar pagājušo gadu palielināts atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai, jo Latvijai ir svarīgi saglabāt vietējās lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības, pie kuru popularizēšanas strādā biedrības.

Tāpat kopumā par 260 052 eiro šogad palielināts finansējums augkopības attīstībai, tostarp par 6135 eiro - lauksaimniecības kultūraugu standartšķirņu novērtēšanai, par 27 108 eiro - lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu genofonda saglabāšanai, kā arī par 226 809 eiro - augu selekcijai, kas ir būtiska pārtikas ilgtspējas un ražotāju konkurētspējas nodrošināšanai straujo klimata pārmaiņu dēļ.

Tajā pašā laikā šogad salīdzinājumā ar 2019.gadu par 64 939 eiro,, ņemot vērā vitāli svarīgo nepieciešamību palielināt finansējumu augu selekcijai, ir samazināts finansējums biškopības nozares attīstībai (finansējums 415 000 eiro apmērā biškopībai šogad paredzēts Latvijas biškopības programmā 2020.-2022.gadam).

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šogad par 94 206 eiro ir samazināts finansējums lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās, kā arī par 77 376 eiro samazināts finansējums pārtikas kvalitātes shēmām, jo pretendenti atbalstu drīkstēja saņemt tikai piecus gadus. Par 85 294 eiro šogad salīdzinājumā ar sākotnēji 2019.gadam piešķirto finansējumu samazināts 2019.gadā noslēgto līgumu izpildes finansējums.

Plānots, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" stāsies spēkā līdz 2020.gada 21.februārim.

Jau ziņots, ka saskaņā ar likumu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" ZM budžeta apakšprogrammā "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" 2021. un 2022. gadam ir ieplānots finansējums 8 720 490 apmērā.

Uz augšu