Ministru kabinets atbalsta 2021.gada budžeta pieņemšanas grafiku

FOTO: Paula Čurkste / LETA

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto 2021.gada budžeta pieņemšanas grafiku.

Ministru kabineta sēdē tika skatīts FM sagatavots rīkojuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2021.gadam sagatavošanas grafiku.

Saskaņā ar piedāvāto budžeta izstrādes grafiku, 9.aprīlī valdībā plānots izskatīt Latvijas Stabilitātes programmu 2020.-2023.gadam, kurā ietvertas makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes.

Līdz 8.jūlijam notiks priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana FM un Pārresoru koordinācijas centrā.

18.augustā valdība varētu skatīt ziņojumu par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2021., 2022. un 2023.gadam, kā arī ziņojumu par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm.

Augustā arī iecerēts valdībā skatīt ziņojumu par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu.

18.septembrī valdība varētu skatīt ministriju valsts budžeta pieprasījumus 2021., 2022. un 2023.gadam. Savukārt 2021.gada budžetu valdība varētu izskatīt 12.oktobrī.

Saeimā 2021.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt šā gada 14.oktobrī. 

Valdība atbalstīja FM priekšlikumu par nozaru finansēšanas politiku pārskatīšanu. "Šogad sadarbībā ar nozaru ministrijām nozaru budžetus plānots analizēt vēl detalizētāk, tos sadalot pa funkcijām un aktivitātēm un vērtējot to aktualitāti un efektivitāti, kā arī tām piešķirto finansējumu," atzina FM.

Tāpat izdevumu pārskatīšanas ietvaros tiks turpināta ministriju pārraudzībā esošo finansēšanas politiku analīze, padziļināti izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošās jomas un veselības nozari, kas nesīs būtisku ieguvumu vidējā termiņā

"Ņemot vērā, ka iepriekšējo gadu izdevumu pārskatīšanas rezultāti parāda nozīmīgus konstatējumus efektīvākam valsts budžeta finansējuma izlietojumam, tiks veikta vidēja termiņa izdevumu pārskatīšanas analīze, kuras ietvaros tiks pārskatīti iepriekšējo gadu rezultāti un to ieviešanas progress, piemēram, atbalsta funkciju centralizēšanas iespējas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas pilnveidošana," norādīja ministrijā.

Uz augšu