#2 Uzticēšanās

FOTO: Unsplash

Šis faktors nav tikai par būšanu godīgiem un uzticamiem. Partnerim ir jājūt uzticēšanās sajūta un tā rodas, ja mēs esam atbalstoši, atklāti un patiesi, izrādām rūpīgu attieksmi, kas nodrošina vēlēšanos palīdzēt un atbalstīt jebkurā situācijā.

41% respondentu minēja šos atslēgvārdus kā svarīgākos faktorus, lai attiecības varētu uzskatīt par lieliskām.

Attiecību “meistara” prāta nostājai ir jābūt: “Kad tu esi sāpināta/s, mīļā/ais, visa pasaule apstājas un es klausos.”

Ja jūsu parnerim ir jebkāda veida krīze, jums ir jābūt blakus un klātesošiem. Nekas cits pasaulē nevar būt svarīgāks, ja jūs būvējat šo uzticēšanās sajūtu.

Pat tad, ja es pati esmu tā, kura ir sāpinājusi. Tad ir jāapstājas, jājautā un jāsaprot, kas ir tas, kas nomāc un kāpēc tas sāpina. Tam jābūt attiecību pamatam.

Uz augšu