VDD: Atsevišķas Latvijas izglītības iestādes nekritiski izvērtējušas ārzemnieku pieteikumus nokļūšanai Latvijā

Skola. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Paula Čurkste/LETA

Atsevišķas Latvijas izglītības iestādes un tūroperatori pērn nekritiski izvērtējuši ārvalstnieku pieteikumus nokļūšanai Latvijā, šādi veicinot nelegālās imigrācijas riskus, liecina Valsts drošības dienesta (VDD) pagājušā gada darbības pārskats.

Terorisma risku novēršanā viens no būtiskiem pasākumiem ir ārvalstnieku ieceļošanas kontrole. VDD pārbauda ārvalstniekus, kuri Latvijā ieceļo no tā sauktajām riska valstīm. Aizvadītajā gadā VDD pārbaudīja 1604 ielūgumu un izsaukumu pieteikumus kopumā par 2478 ārvalstniekiem.

Tāpat dienests veica 1953 vīzu pieteikumu un 683 uzturēšanās atļauju pieteikumu pārbaudi. Salīdzinājumā ar aizvadīto gadu bija novērojams nebūtisks vīzu pieteikumu un uzturēšanās atļauju samazinājums. Savukārt pārbaudāmo personu kopskaits turpināja pieaugt, gan nesasniedzot 2015.gada intensitāti.

Ņemot vērā, ka vīza un uzturēšanās atļauja nodrošina personām iespēju brīvi pārvietoties Šengenas zonas valstīs, rūpīga šo personu pārbaude ir svarīgs priekšnoteikums ne tikai Latvijas, bet kopējās Eiropas drošības nodrošināšanai.

Aizvadītajā gadā veikto pārbaužu rezultātā 616 gadījumos VDD rosināja atteikt vīzas izsniegšanu, bet septiņos gadījumos - apstiprināt ar VDD specifiskiem norādījumiem. Savukārt no pārbaudītajiem uzturēšanās atļauju pieprasījumiem 161 gadījumā tika rosināts atteikums, bet 24 - apstiprināts ar papildu komentāriem.

Studiju iespējas Latvijas mācību iestādēs arī aizvadītajā gadā saglabājās kā viens no galvenajiem iemesliem Latvijā ieceļot personām no valstīm ar teroristu grupējumu paaugstinātu klātbūtni.

VDD vērtējumā atsevišķas Latvijas izglītības iestādes, aizbildinoties ar peļņas gūšanas iespējām, nepietiekami kritiski izvērtēja ārvalstu studentu pieteikumus, ko apliecina arī augstais uzturēšanās atļauju pieprasījumu atteikumu skaits šajā kategorijā.

Tāpat dienests ir konstatējis arī atsevišķu tūroperatoru nekritisku attieksmi, nodrošinot vīzu ielūgumus personām, kuru faktiskais mērķis ir nevis tūrisms, bet iespēja brīvi pārvietoties Šengenas zonas valstīs. Šāda augstākās izglītības iestāžu un tūroperatoru rīcība veicina nelegālās imigrācijas riskus, kā arī risku, ka, uzdodoties par studentiem, Latvijā var ieceļot radikāli noskaņotas personas.

Turklāt gadījumos, kad persona tiek aizturēta kādā citā Eiropas valstī un sākta izraidīšanas procedūra, Latvijai ir nepieciešams segt ar izraidīšanu saistītos izdevumus.

VDD vērtējumā šajā jomā nepieciešams ieviest stingrākus kontroles mehānismus, lai novērstu arī potenciālos reputācijas riskus gan attiecīgajām nozarēm, gan valstij kopumā.

Uz augšu